Pohjoismaissa on lähes miljoona tulityökorttia


Tulityökoulutus on esimerkki laajamittaisen turvallisuuskoulutuksen hyvistä tuloksista niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa. Pohjoismaissa lähes miljoonalla henkilöllä on voimassaoleva tulityökortti. Koulutus on pohjoismaista, sillä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on vastaava koulutus ja tulityökortit ovat voimassa näissä kaikissa maissa. Koulutuksen kehittämisestä vastaavat pohjoismaiset pelastusalalla toimivat järjestöt.

Tulityökurssilla opitaan ehkäisemään tulipaloja tilapäisellä työpaikalla, mutta osa opeista on sovellettavissa muuallekin kuin työympäristöön. Koulutukseen sisältyy myös alkusammutusharjoitus. Suomessa yli 900 000 henkilöä on oppinut 25 vuoden aikana käytännön paloturvallisuutta yhdessä tai useammassa tulityökoulutuksessa. Koulutus uusitaan viiden vuoden välein ja siitä saa todistukseksi tulityökortin. Tällä hetkellä 390 000 henkilöllä on voimassa oleva tulityökortti.

Kuva: Tulitöiden turvallisuuskurssin suorittaneet 1988–19.3.2014

tulityokoulutetut_1988-2014_pienempi.jpg


Ennen koulutusjärjestelmän alkamista 80-luvun lopussa tulityöt aiheuttivat Suomessa jopa 40 prosenttia suurpaloista vuosittain. Nykyään luku on alle 5 prosenttia. Koulutuksen voi arvioida siis johtaneen satojen miljoonien eurojen materiaalisiin säästöihin, kun palot ovat jääneet kokonaan syttymättä tai kun työntekijä on taidoillaan sammuttanut palonalun. Nähtävästi koulutus on vähentänyt myös palokuolemia.

Kuva: Tulityösuurpalokorvausten osuus kaikista suurpaloista 1980–2012

tulityosuurpalokorvaukset_pienempi.jpg


Tulitöiden turvallisuutta koulutetaan tällä hetkellä noin 1200 kurssinjohtajan voimin. Kurssinjohtajista lähes puolet on oppilaitosten opettajia, ja yleisimmin tulityöntekijä suorittaa ensimmäisen kurssinsa osana ammatillisia opintojaan. Vierasmaalaisen työvoiman tarpeisiin koulutusaineistoja on käännetty 2000-luvulla monille eri kielille, kuten englanniksi, venäjäksi, puolaksi ja viroksi.

Suomessa tulitöiden turvallisuuskoulutusta valvoo ja kehittää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tulityötoimikunta. Toimikunnassa on SPEKin lisäksi edustettuna Finanssialan Keskusliitto ja Suomen Palopäällystöliitto. SPEK ylläpitää koulutusrekisteriä ja valvoo koulutuksen laatua.