SPEK osallistuu SPR:n Sydäntalvi-harjoitukseen

Lähimmäisen turvallisuudesta välittäminen on hyvä elämänasenne, jota voi tuoda esiin muulloinkin kuin ystävänpäivänä. Varsinkin ikäihmisten turvallisuus on suorastaan yhteiskunnallinen haaste. SPEK on kumppanina mukana SPR:n Sydäntalvi-harjoituksessa lauantaina 16.2.. SPEK haluaa mukana olollaan kiinnittää huomiota erityisryhmien turvallisuuteen sekä tuoda esille järjestöjen ja lähiyhteisöjen merkitystä turvallisen arjen kannalta. Naapuriapu on aina paikallaan, vaikka mikään ei olisi viallakaan. Kun yhteiskunnan toiminta häiriintyy, ovat naapuriapu ja järjestöjen vapaaehtoisten panos korvaamaton tuki viranomaistoimille.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on huolissaan ikäihmisten ja muiden erityisryhmien asumisen turvallisuudesta. Esimerkiksi viime vuonna palokuolleista kolmannes oli yli 65-vuotiaita. Kotona asuvat vanhukset ja muut erityisryhmät ovat usein myös riippuvaisia julkisista palveluista, kuten kotisairaanhoidosta tai ateriapalveluista. Palveluiden häiriintyessä nämä ryhmät ovat erityisen haavoittuvia.

Joskus joudutaan ihmisiä evakuoimaan turvallisempiin paikkoihin. Erityisesti jos ei lämpöä ole, evakuoinnit voivat olla tarpeen. Viime vuosien talvisissa sähkökatkoksissa on ihmisiä taajamien ulkopuolella jouduttu siirtämään turvaan. Vaativissa olosuhteissa evakuointioperaatiot vaativat paljon voimavaroja. Tällöin järjestöt ja kansalaiset ovat avainasemassa viranomaisten rinnalla.

Lue SPEKin koko Sydäntalvi-tiedote

Tutustu SPEKin erityisryhmien asumisturvallisuusmateriaaleihin

Tutustu Sydäntalvi-harjoitukseen