Suomi-Englanti -kouluttajaviikonloppu Padasjoella

Joukko englantilaisia palokuntanuorten kouluttajia saapui tapaamaan suomalaisia kollegojaan SPEKin kurssi- ja leirikeskukseen Padasjoelle torstaina 25.9. Viikonlopun aikana keskusteltiin palokuntanuorisotyöstä kummassakin maassa, niiden eroista ja yhtäläisyyksistä, konkreettisesta palokuntanuorisotyöstä palokuntatasolla sekä mahdollisista yhteistyömahdollisuuksista maiden välillä.

Ohjelmaan kuului myös vierailu Päijät-Hämeen uudelle paloasemalle, jossa aluepalomestari kertoi Päijät-Hämeen pelastuslaitoksesta, sen toiminnasta sekä rakennuksesta. Lopuksi vieraille oli järjestetty ohjattu kierros uuteen taloon. Pelastuslaitosvierailun jälkeen vieraat kävivät tutustumassa myös Lahden VPK:hon ja sen kalustoon. Näin he saivat kuvan sekä virkamiesten että vapaaehtoisten toiminnasta, kalustosta ja toimitiloista ja hyvän käsityksen Suomen pelastustoimen järjestämisestä.

Keskusteluissa ja work shopeissa suomalaiset ja englantilaiset saivat molemmat vertailla toistensa toimintaa ja esittää kehitysajatuksia toisen tai kummankin maan palokuntanuorisotyöhön ja -toimintaan. Suomessa hyväksi nähtiin nuorten koulutukselliset leirit, 24/48 h -harjoitukset sekä taitomerkkijärjestelmä.

Englannissa hyvänä pidettiin sitä, että puolet nuorten toiminnasta on palokuntatoimintaa, puolet muuta harjoittelua, kuten terveellisiin elämäntapoihin liittyviä harjoituksia ja liikuntaa. Myös Englannin kansallista koulutusryhmää pidettiin hyvänä siksi, että kaikilla alueilla ja palokunnilla on näin standardoidut osaamistavoitteet.

Viikonloppuun mahtui myös vapaa-ajanohjelmaa, kuten saunomista rantasaunassa, paljussa istumista, erilaisia tehtävärasteja Suomen luonnossa sekä lohen loimuttamista kodassa avotulella. Viikonlopun aikana kävi selväksi, että suomalaisten omat uskomukset itsestään ja toiminnastaan ovat turhan vaatimattomia. Sauna, palju, luonto ja suomalainen kulttuuri ovat kaikki arvokkaita asioita ja upeita kokemuksia ulkomaalaisille.

Lisäksi englantilaiset kehuivat paikalla olleita vapaaehtoisia suomalaisia ystävällisiksi, vieraanvaraisiksi, välittömiksi, vilpittömiksi, lämpimiksi ja avoimiksi. Myös suomalaiset olivat tykästyneitä erityisesti kuuluisaan englantilaiseen huumoriin. Englantilaiset esittivät vastavierailukutsun, joten suomalaisille tulee mahdollisuus nauttia lisää brittihuumorista sekä tutustua englantilaiseen kulttuuriin ja palokuntanuorisotyöhön paikan päällä ja viedä näin yhteistyötä käytäntöön.

Timo Sovanen
Järjestöohjaaja