Pohjoismaisten valmiusjärjestöjen sopimus


Pohjoismaiset valmiusjärjestöt kokoontuivat Helsingissä 17.–19.3.3014 keskustelemaan pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuksista sekä jakamaan tietoa ja kokemuksia käytännön tasolla ja poliittisella rintamalla. Järjestöjen edustajat allekirjoittivat yhteistoimintasopimuksen.

pohjoismaiset_valmiusjarjestot_kollaasi.jpg

Kokouksessa järjestöjen edustajat allekirjoittivat yhteistyösopimuksen, jossa määritellään yhteisiä tavoitteita toiminnalle. Näitä ovat mm. tiedonvaihto ja koulutuksen edistäminen yksittäisten ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuuden parantamiseksi, rajat ylittävän vapaaehtoistoiminnan helpottaminen kriisitilanteissa ja materiaalin jakaminen sekä muissa maissa tapahtuviin koulutuksiin ja harjoituksiin osallistuminen.

Järjestöt olivat yhtä mieltä siitä, että kansalaisyhteiskunnalla on aina ollut tärkeä rooli Pohjoismaissa ja kansalaisten osallisuus ja kansalaistoiminta ovat pohjoismaisen yhteiskuntamallin kulmakiviä. Pohjoismaisia yhteiskuntia luonnehtivat demokratia, tasa-arvo ja avoimuus; näitä tulee edistää myös yhteiskunnan valmius- ja turvallisuusasioissa. Järjestöt katsovat, että kansalaiset tulee nähdä voimavarana ja osana ratkaisua. Osaavat yksilöt ja yhteisöt edistävät myös laajemmin yhteiskunnan joustavuutta ja kapasiteettia vastata monimutkaistuvan maailman haasteisiin. Riskit kun eivät kunnioita kansallisia rajoja ja niiden torjuminen edellyttää yhteistyötä paitsi valtioiden myös järjestöjen välillä.

Yhteisiä tarpeita ja konkreettisia toimia

Kokouksessa löydettiin yhteisiä tarpeita niin tutkimukseen, kotitalouksien varautumiseen, kuin vapaaehtoisten osallistumismahdollisuuksien edistämiseen yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta. Konkreettisena jatkona sovittiin rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisesta toiminnan kehittämiseksi, materiaalien jakamisesta järjestöjen kesken sekä poliittisen vaikuttamisen tehostamisesta pohjoismaisilla foorumeilla. Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi Norjassa.

Kokouksessa tutustuttiin myös mm. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepan monipuoliseen toimintaan sekä kuultiin sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen Veera Parkon esitys pohjoismaisesta yhteistyöstä poliittisella tasolla. Lisäksi kansanedustaja Thomas Blomqvist (Rkp) kertoi ajankohtaisesta pohjoismaisesta puolustuspoliittisesta keskustelusta sekä kansalaisjärjestöjen roolista.

Kokoukseen osallistuivat SPEKin lisäksi Ruotsin Beredskapförbundet ja Norjan Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige FORF. Yhteistyöhön osallistuu myös Tanskan Beredskabsforbund, joka tällä kertaa ei ollut kokouksessa edustettuna. Kokouksessa ja yhteistyösopimuksessa päätettiin lisäksi selvittää jatkossa islantilaisten mahdollisuutta osallistua yhteistyöhön.


Taina Hanhikoski