Uusi opas neuvoo, miten turvallisuutta voi suunnitella paikallisesti


Sisäministeriö ja Rikoksentorjuntaneuvosto ovat julkaisseet Paikallinen turvallisuussuunnittelu -oppaan. Oppaan tarkoitus on tehdä paikallisen turvallisuussuunnitteluprosessin eri vaiheet tutuiksi ja antaa ideoita turvallisuussuunnittelun kehittämiseen kunnissa.

Julkaisun tavoitteena on tukea laajassa yhteistyössä toteutettua turvallisuussuunnittelua, ja se on tarkoitettu kaikille paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen turvallisuussuunnittelutyöhön osallistuville henkilöille.

SPEKin tutkija Heikki Laurikainen näkee oppaan hyvänä tukena paikallisessa turvallisuussuunnittelussa. Hän on tutkinut erityisesti kylien turvallisuutta ja on todennut, että mahdollisimman laaja asukkaiden, viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän yhteistyö turvallisuussuunnittelussa on jo itsessään turvallisuusteko.

– Kun eri tahot tulevat tietoisiksi uhkista sekä niiden ratkaisumalleista, niin se jo omalta osaltaan lisää yhteisön turvallisuutta. Tärkeää on myös kertoa turvallisuussuunnitteluun osallistuneille kyläläisille, millaisiin toimenpiteisiin suunnittelutyön jälkeen ryhdytään, Laurikainen muistuttaa.

Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on vähentää rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Paikallisen turvallisuussuunnitelman kautta turvallisuuden parantaminen kytkeytyy osaksi kunnan johtamista, strategiatyötä ja resurssien kohdentamista. Turvallisuussuunnitelmalla ohjataan konkreettisia toimia, joita osallistuvat tahot toteuttavat yhteistyössä tai osana omaa toimintaansa.

Oppaan on valmistellut kansallisen turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmän alainen työryhmä, johon ovat osallistuneet erikoissuunnittelija Markus Alanko oikeusministeriöstä ja Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristöstä (pj, toim.), suunnittelija Brita Somerkoski Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja erityistutkija Ilona Hatakka Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.


Oppaaseen