Nelikymppinen CFPA-E uudistuu

Euroopan palontorjuntaliittojen yhteisjärjestö CFPA-E on käynyt läpi toimintaansa, ja uudistuksen myötä organisaatio on laatinut toiminnalleen uuden strategian. Lisäksi uusi komissio on syntymässä.

CFPA-E juhlii tänä vuonna 40-vuotista taivaltaan. Pirteä varhaiskeski-ikäinen ei osoita hidastumisen merkkejä, vaan organisaatiossa ollaan suuntaamassa tulevaan yhä suuremmalla energialla ja päättäväisyydellä. Eurooppaa koettelevista kriiseistä huolimatta CFPA-E:n komissiot ovat entistä sitoutuneempia työhönsä ja CFPA-E:n jäsenmaat ovat entistä motivoituneempia tukemaan järjestön toimintaa.

Vuonna 2013 alkaneen strategiauudistuksen tuloksena uusi strategia – CFPA-E 2.0 – hyväksyttiin järjestön vuosikokouksessa Kööpenhaminassa toukokuussa 2014. Uuden strategian myötä CFPA-E on aiempaa asiakasorientoituneempi, vaikuttavampi ja ammattilaisempi.

– Uusi strategia tarkoittaa sitä, että CFPA-E:stä tulee todellinen vaikuttaja eurooppalaisessa turvallisuustyössä, korostaa SPEKin onnettomuuksien ehkäisyn johtaja Matti Orrainen.

CFPA-E aikoo jatkossa panostaa monipuolisempaan ja asiakaslähtöisempään materiaalintuotantoon vastatakseen muuttuvan ja monimutkaistuvan maailman haasteisiin. Tämän vuoksi komissioiden työ tulee olemaan yhtenäisempää ja koordinoidumpaa. Täten Suomessa järjestetään huhtikuussa 2015 sekä Security-, Training- että Guideline-komissioiden kokoukset. Lisäksi CFPA-E lisää yhteistyötään eri kansainvälisten järjestöjen kanssa ja pyrkii vaikuttamaan eurooppalaiseen päätöksentekoon entistä tehokkaammin. Pystyäkseen toteuttamaan uuden strategiansa mukaiset toiminnot CFPA-E on lisäämässä resurssejaan palkkaamalla osa-aikaisesti toimitusjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin.

Merkittävä lisäys toiminnan vaikuttamisen edistämiseksi ja CFPA-E:n näkyvyyden parantamiseksi on uuden komission, Promotion and Website Commission, perustaminen. Uuden komission tarkoituksena on kehittää CFPA-E:n nettisivuja ja edistää CFPA-E:n brändäystä alansa huipputoimijana. Suomella on vahva edustus CFPA-E:ssä, eikä uusi komissio ole poikkeus: uuden komission suomalaisjäsen on SPEKin viestintäpäällikkö Helena Grönstrand.

– Koska järjestö tuottaa erinomaista materiaalia koulutukseen ja julkaisee oppaita, niiden käytettävyyden lisääminen ja laadukkaan työn edistäminen on tärkeää. Tämän vuoksi uusi komissio on erittäin tervetullut, linjaa Orrainen.

Uusi strategia on otettu CFPA-E:ssä hyvin vastaan. CFPA-E:n uusi strategia kattaa vuodet 2014–2016, jonka jälkeen sitä tarkistetaan. CFPA-E:hen voi tutustua osoitteessa www.cfpa-e.eu.

Taina Hanhikoski
Kansainvälisten asioiden koordinaattori

 

Lisätietoja:

Research Commission:
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Teija Mankkinen, 040 161 7787
Guideline Commission:
Johtaja Matti Orrainen, 040 5038 338
Natural Hazards Working Group:
Erikoistutkija Ilona Hatakka, 040 511 2032
Training Commission:
Koulutuspäällikkö Riitta Piironen, 040 5040 905
Security Commission:
Turvallisuusasiantuntija Heli Hätönen, 040 484 3822
Promotions and Website Commission:
Viestintäpäällikkö Helena Grönstrand, 040 482 4495