Luonnononnettomuuksien Hyogo-seminaari

Sisäasiainministeriön koordinoima Hyogon toimintaohjelman (Hyogo Framework for Action) kansallinen yhteistyöverkosto luonnononnettomuuksiin varautumiseksi järjesti perjantaina 25.1.2013 Säätytalolla seminaarin Varautuminen kuuluu kaikille. Seminaarissa jaettiin verkoston kokoama samanniminen toimintaohjelma luonnononnettomuuksien vahinkojen rajoittamiseksi. SPEKin edustaja verkostossa on Ilona Hatakka ja johtoryhmässä Karim Peltonen.

Tilaisuuden avasi valtiosihteeri Marjo Anttoora, joka omassa puheenvuorossaan kertoi mm. omakohtaisista myrsky- ja sähkökatkokokemuksistaan 2011. Seminaarin keynote -puhujana toimi YK:n pääsihteerin erityislähettiläs Margaretha Wahlström. Hyogon historiaa ja tulevaisuutta käsitelleen puheen ohessa erityislähettiläs kiitti Suomea kansallisen yhteistyöverkoston onnistuneesta kokoamisesta. Seminaarin muut alustukset koskivat Huoltovarmuuskeskuksen koordinoimia huoltovarmuusjärjestelyjä Suomessa, kansalaisyhteiskunnan ja yritysten omatoimista varautumista, Ilmatieteen laitoksen varoitusjärjestelmiä (LUOVA), Hannu- ja Tapani-myrskyjä pelastustoimen näkökulmasta sekä sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi TEMin valmistelemaa lakiesitysluonnosta. Tilaisuus oli suunnattu etupäässä hallinnolle sekä järjestökoordinaattoreille. Nykyinen Hyogo-ohjelma päättyy vuoteen 2015, mutta valmisteilla on jo toinen ohjelma, joka tulisi käynnistymään vuoden 2015 aikoihin.

Luonnononnettomuuksien todennäköisyys samoin kuin niiden oletettavissa olevat vaikutukset kasvavat koko ajan myös suomalaisessa yhteiskunnassa. Huomio viimeaikaisissa keskusteluissa sekä viranomaistoiminnoissa keskittyy vahvasti energian saantiin ja sen toimitusvarmuuden kasvattamiseen. Näyttäisi kuitenkin siltä, että koko joukko haavoittuvuuksia sekä koko sosiaalisen turvallisuuden ulottuvuus jäävät vähälle käsittelylle. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen keskitytään sopeutumiseen nostamatta esiin toimenpiteitä, joilla sitä voidaan hidastaa tai estää.