Kotitalouksien omatoiminen varautuminen


Mikä uhkaa kotitalouksien ruokahuoltoa? Tarvitaanko 2010-luvun Suomessa enää kotivaraa? Miten globaalien ruuantuotantoketjujen häiriöt vaikuttavat kotitalouksien arkeen?

Syksyllä toimintansa aloittanut Kova-toimikunta toimii kotitalouksien omatoimisen varautumisen asiantuntija- ja kehittämisverkostona. Toimikunnan jäsenet edustavat järjestöjä, joilla on merkitystä elintarvike- ja ruokahuollon huoltovarmuudelle sekä kotien yleiselle omatoimiselle varautumiselle häiriötilanteissa.
 
Ensimmäisen toimintavuoden aikana järjestöryhmän tavoitteena on selvittää kotitalouksien omatoimisen varautumisen nykytilaa ja haasteita sekä tuottaa valtakunnallisia suosituksia kotitalouksien omatoimiseen varautumiseen. Kotitalouksien omatoimiseen varautumiseen liittyen luodataan toimijat ja voimassa olevat ohjeet, sekä koulutus- ja aineistot. Lisäksi perehdytään mm. ruokahuollon riskeihin 2010-luvun Suomessa. Raportissa verrataan Suomen tilannetta myös muutamien muiden maiden tilanteeseen (esim. Ruotsi, Sveitsi). Selvityksen perusteella määritetään tulevat tutkimus- ja kehittämistarpeet sekä tuotetaan valtakunnalliset suositukset, joita järjestöt voivat hyödyntää omassa toiminnassaan ja turvallisuusviestinnässään.

Toimikunta osallistuu syksyllä 2013 varautumisen valtakunnallisten opintopäivien toteuttamiseen, jonka teemana tulevat olemaan ruokahuollon riskit ja kotitalouksien omatoiminen varautuminen. Opintopäivillä perehdytetään niin viranomaisten kuin järjestöjenkin edustajia ruokahuollon varautumiseen, uhkiin sekä kotitalouksien omatoimisuuden edistämiseen.

Kova-toimikunta toimii Huoltovarmuuskeskuksen elintarvikehuoltosektorin yhteydessä. Mukana verkostossa on tällä hetkellä 15 järjestöä ja viranomaista, mukaan lukien Maa- ja metsätalousministeriö sekä Maaseutuvirasto Mavi. Koordinaatioverkostona toimii SPEK.

Testaa Huoltovarmuuskeskuksen KotivaraX pelin kautta kotivarasi: http://huoltovarmuus.fi/kotivarax/


Lisätietoja Kova-toimikunnasta:
Koordinaattori Mia Kunnaskari
p. 040 736 5683 
etu.sukunimi@spek.fi