• Turvallisuus mielessä joka käynnillä

  23.5.2019

  Keski-Pohjanmaalla panostetaan kotihoidon asiakkaiden arjen turvallisuuteen. Kotihoidon henkilöstö tarkistaa kotikäynneillä esimerkiksi, ettei lieden päällä ole palavaa materiaalia.

 • Pelastusalan järjestöjen kannanotto hallitusneuvottelijoille

  21.5.2019

  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen Palopäällystöliitto ja Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto julkaisevat oman kannanottonsa hallitusneuvottelijoille. Kannanotossa nostetaan esille ratkaisumalleja yhteiskunnallisesti merkittäviin ongelmiin, jotka tulee ehdottomasti huomioida hallitusohjelmakirjauksissa.

 • Älyrakentamisessa ei huomioida tarpeeksi paloturvallisuutta

  21.5.2019

  Älykkäiden paloturvallisuusratkaisujen hyödyntäminen kompastuu moniin inhimillisiin ongelmiin. Puutteita on tiedossa, asenteissa, resursseissa ja tekniikassa. Palontorjuntatekniikka mielletään herkästi yksityiskohdaksi, josta kustannussäästöjä on helppo tehdä. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Tampereen yliopiston Palolaboratorio tekivät aiheeseen liittyvän asenneselvityksen.

 • Erityisryhmien turvallisuus on yhteinen asia

  17.5.2019

  Kuka vastaa siitä, ettei kotona asuva muistisairas sytytä tulipaloa unohtaessaan lieden päälle? Mikään taho yksinään ei kykene huolehtimaan kotona asuvien erityisryhmien asumisturvallisuudesta, vaan se vaatii viranomaisten yhteistyötä ja on itse asiassa koko yhteiskunnan yhteinen asia. Tähän tulokseen tultiin Kuntatalolla pidetyillä Välittäjäjuhlilla viime marraskuussa.