• Vapaaehtoiset pelastustoiminnassa-seminaarin tallenne katsottavissa

  24.1.2020

  Vuonna 2019 pelastusalalla käynnistyi kaksi valtakunnallista vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyötä tukevaa hanketta: sisäministeriön Vapaaehtoiset pelastustoiminnassa-hanke sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyö -hanke. Voit tutustua hankkeisiin ja niihin liittyviin kehittämisehdotuksiin katsomalla joulukuussa järjestetyn yhteisseminaarin tallenteen.

 • Turvassa 2019 -raportti: Kansalaiset kokevat Suomen turvalliseksi

  23.1.2020

  Suurin osa suomalaisista pitää Suomea turvallisena maana. Ihmisten huolet ja pelot jakaantuvat sekä yhteiskunnallisiin että henkilökohtaisiin turvattomuutta tuottaviin asioihin. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa myös se, miten yksilö luottaa omiin, yhteisön sekä yhteiskunnan kykyihin suojautua uhkia vastaan sekä selviytyä erilaisista häiriötilanteista.

 • Blogi: Horisontissa 2030

  22.1.2020

  Uusi vuosi toi tullessaan uuden vuosikymmenen, ja monissa arvioissa on luotu katsauksia päättyneeseen tavanomaista pidemmällä perspektiivillä. Samalla on mietitty myös alkanutta vuosikymmentä ja tulevaa kehitystä. Näin on paikallaan myös SPEKin ja koko pelastusalan osalta. Yksittäiseen blogiin ei kohtuudella saa koottua kovinkaan syvällistä analyysiä, mutta alle olen nostanut joitakin havaintoja ja pohdintoja siitä, mikä 2010-luvulla ehkä oli merkityksellistä ja mikä siitä jatkuu tai vaikuttaa olennaisesti tulevaan.

 • Nuorten turvallisuustaitojen parantaminen riippuu aikuisista

  20.1.2020

  Jotta nuorten NouHätä!-turvallisuusopetus olisi kaikkien kahdeksasluokkalaisten saatavilla, tarvitaan lisää aikuisten tekemää yhteistyötä. Kampanjassa on opetettu nuorille tärkeitä turvallisuustaitoja, kuten alkusammutusta ja ensiapua vuodesta 1996 lähtien. Kampanjan toteutuksesta vastaavat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, pelastuslaitokset ja pelastusliitot. Sisäministeri Maria Ohisalo on NouHätä!-kampanjan suojelija lukuvuonna 2019–2020.