EtusivuAjankohtaistaVapaaehtoisresurssin saatavuus ja käytettävyys

Vapaaehtoisresurssin saatavuus ja käytettävyys

Ovatko vapaaehtoisjärjestöjen voimavarat päällekkäisiä ja missä määrin? Miten työ ja perhe vaikuttavat vapaaehtoisen mahdollisuuksiin osallistua pelastus- tai auttamistehtäviin? SPEK ja SSPL ovat käynnistäneet uuden tutkimushankkeen vapaaehtoisresurssin käytettävyydestä. Hanke kantaa nimeä Vapaaehtoisresurssin saatavuus ja käytettävyys osana toiminnan häiriöttömyyden turvaamista. Se toteutetaan Palosuojelurahaston tuella kahdessa osassa 2013–2014.

Kansalaisyhteiskunnan varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin on toistaiseksi tutkittu vähän. Esimerkiksi koottua tietoa siitä, miten kunnat tai eri viranomaiset ovat varautuneet käyttämään vapaaehtoisia eri tehtävissä, ei ole. Järjestöiltä puuttuu myös tieto siitä, missä laajuudessa yksittäiset vapaaehtoiset toimivat eri järjestöjen tehtävissä ja pääsevätkö vapaaehtoiset osallistumaan työpäivän aikana tuleviin hälytystehtäviin. Kolmannen sektorin voimavarat saattavat tosiasiallisesti olla jopa oletettua pienemmät, ja eri järjestöissä aktiivisesti toimivat voivat osittain olla samoja henkilöitä.

Tutkimushanke rakentuu kahdesta osaprojektista. Ensimmäisessä osaprojektissa, Hälytys tulee – haluatko lähteä, pääsetkö lähtemään ja miten pitkäksi ajaksi? selvitetään pelastustoimintaan osallistuvien valmiusjärjestöissä ja sopimuspalokunnissa toimivien henkilöiden hälytystehtäviin osallistumisen ehdot ja mahdollisuudet eri pelastustoimen alueilla sekä arvioidaan, missä määrin eri järjestöjen voimavarat ovat päällekkäisiä. Lisäksi kartoitetaan henkilöiden työelämään ja perheeseen liittyviä sitoumuksia sekä arvioidaan henkilöiden edellytyksiä osallistua pelastus- tai auttamistehtäviin.

Tutkimuksen ohjausryhmänä toimii kolmannen sisäisen turvallisuuden ohjelman järjestöyhteistyöryhmä. Sopimuspalokuntien lisäksi tutkimuksessa ovat mukana Suomen Punainen Risti, Suomen Meripelastusseura, Suomen Lentopelastusseura, Suomen Palveluskoiraliitto ja Suomen Pelastuskoiraliitto.


Hankkeen ensimmäisestä vaiheesta on julkaistu tietosivu

Tietosivu suomeksi: Tietosivu.pdf

Tietosivu ruotsiksi: Tietosivu_swe.pdf

Tietosivu englanniksi: Tietosivu_eng.pdf


Tietosivu pelastuspalvelujärjestöjen hälytystehtävistä

Tietosivu Hälytystehtävät.pdf

Uutisia
Yhteystiedot
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö
Teija Mankkinen
puh. (09) 4761 1322

etunimi.sukunimi@spek.fi
Ajankohtaista
Ei ajankohtaisia tapahtumia