Tutkimustoiminta


Tutkimustoiminnan tehtävänä on tuottaa uutta tietoa sisäiseen turvallisuuteen liittyvistä aihepiireistä, osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä tukea asiantuntijuuden ylläpitämistä ja kehittymistä SPEKin sisällä.

Tavoitteenamme on turvallinen ja kriisinkestävä yhteiskunta, jossa kansalaisyhteiskunnan, elinkeinoelämän ja viranomaisten toiminta perustuu vahvaan keskinäiseen luottamukseen. Luottamusta rakennamme tulevien muutostekijöiden analyysityöllä, uuden tiedon tuotannolla ja avoimella jakamisella, keskinäisellä vuoropuhelulla sekä uudentyyppisten toimintamuotojen kehittämisellä.

Toimintamuotojamme ovat

 • tiedon tuotanto    
  • tutkimusprojektit
  • kyselytutkimukset
  • tietoaineistojen rakentaminen
 • viestintä ja tiedon jakaminen
  • kohderyhmäkohtainen viestintä turvallisuuteen liittyvistä asioista
  • julkaisutoiminta
  • seminaarit
  • alustukset
 • verkostoyhteistyö


Yhteystiedot
Erikoistutkija
Tuula Kekki
p. 040 157 7706

etunimi.sukunimi@spek.fi