Varautumisen opintopäivät 2013

Varautumisen opintopäivien seminaarimateriaalit löytyvät sivun alaosasta kuvien jälkeen.

Kuvia

Yleisoa_pienempi.jpg
Opintopäiville osallistui 120 kuulijaa.

Lappalainen_Peltonen_pienempi.jpg
Mirkka Lappalaisen esitelmä 1690-luvun katovuosista ja nälkäkuolemista tarjosi yhtymäkohtia myös nykyajan ruokakriiseihin.

Heikkila_pienempi.jpg
Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä kuvasi järjestöjen vahvuuksia varautumistoiminnassa.

Ahlstrom_Peltonen_pienempi.jpg
Emeritusprofessori Antti Ahlström muistutti, että meillä on tapana huolehtia myös yhteiskunnan haavoittuvista ryhmistä.

Materiaalit

Varautumisen opintopäivät 2013 ohjelma (pdf)

Torstai 3.10.

Avaussanat (pdf)
Varautumisjohtaja Karim Peltonen, SPEK

Mistä on huoltovarmuus tänään tehty? (pdf)
Johtaja Hannu Pelttari, Huoltovarmuuskeskus

Suomen historian pahin ruokakriisi - 1600-luvun suuret kuolonvuodet
Mirkka Lappalaisen esitelmä pohjautui hänen kirjaansa ”Jumalan vihan ruoska” (2012).
Tutkijatohtori Mirkka Lappalainen, Helsingin yliopisto

Kotimainen tuotanto ja kriiseihin varautuminen (pdf)
Puheenjohtaja Juha Marttila, MTK

Globaali elintarvikejärjestelmä kriiseissä (pdf)
Dosentti, yliopistonlehtori Tiina Silvasti, Jyväskylän yliopisto

Kuluttajayksilön valinnat henkilökohtaiselta tasolta
Petri Luukkaisen esitelmässä nähtiin Tavarataivas-elokuvan traileri ja katkelmia 10 min. pikadokumentista Isojen poikien ilmastopelissä.
Ohjaaja Petri Luukkainen, Unikino

Miten varmistamme laadukkaan ruoan kaikille? (pdf)
Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen

Mitä opimme elintarvikekriiseistä? (pdf)
Elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, MMM

Vastuullinen elintarvikeketju (pdf)
Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Katajajuuri, MTT

Ruokakaupan jatkuvuus- ja valmiussuunnittelu (pdf)
Toimitusjohtaja Mika Salmijärvi, Keslog Oy

Perjantai 4.10.

Haavoittuvat ryhmät yhteiskunnassamme (pdf)
Emeritusprofessori Antti Ahlström, Helsingin yliopisto

Päivittäistavarahuollon järjestelyt kunnissa (pdf)
Johtaja Taina Rautio, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Päivittäistavarahuollon järjestelyt Merikarvian kunnassa (pdf)
Palvelupäällikkö Leena-Sisko Vanhatalo, Merikarvian kunta

Elintarvikehuoltosektori ja poolit (pdf)
Valmiuspäällikkö Viljo Holopainen, Elintarviketeollisuusliitto

Elintarvikehuolto ja T13TO -valmiusharjoitus (pdf)
Tietoturvallisuuspäällikkö Kari Helislahti, Evira

Kotitalouksien omatoimisuus nyky-Suomessa (pdf)
Toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä, Marttaliitto