Kansallinen turvallisuusseminaari 10.–11.11.2015

Kansallinen turvallisuusseminaari järjestetään Oulussa, Oulun yliopiston päärakennuksessa 10. - 11.11.2015, Pentti Kaiteran katu 1, Oulu. Seminaarin järjestävät sisäministeriö ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Seminaari on tarkoitettu kaikille paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen turvallisuus- ja siihen liittyvään hyvinvointityöhön osallistuville viranomaisille sekä järjestöjen ja elinkeinoelämän
edustajille.

Seminaarin tavoitteena on toisaalta aktivoida kolmannen sektorin toimijoita turvallisuustyöhön ja toisaalta avata viranomaisille uusia näkökulmia hyödyntää kolmannen sektorin osaamista turvallisuustyössä.

Seminaarissa käsitellään kolmannen sektorin roolia turvallisuustyössä. Hyviä käytänteitä esitellään muun muassa arjen ja asumisen turvallisuuden, nuorten turvallisuuden, väkivallan ehkäisyn sekä päihdehaittojen ehkäisytyön näkökulmista. Seminaarin toisena päivänä pohditaan, miten vapaaehtoistyön ja järjestöjen tarjoamia mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää vielä enemmän.

Nopeasti kasvanut turvapaikanhakijoiden määrä on luonut täysin uuden haasteen niin vastaanottokeskuksille kuin kunnille. Kolmannella sektorilla on oma roolinsa vastaanottokeskusten ja hätämajoitusyksiköiden tukemisessa. Seminaarissa esitellään Pohjois-Suomessa kehitetty uusi alueellinen toimintamalli kotouttamisen, erityisesti esikotouttamisen tueksi.

Seminaari on maksuton, ja osanottajat vastaavat itse matkoista, aterioista ja majoituskustannuksista.

Seminaariin ilmoittaudutaan 2.11.2015 mennessä oheisesta linkistä https://www.webropolsurveys.com/S/AF53869FD30B9F08.par