PUHUJAT 3.12.2019

Johanna Sumuvuori

Johanna Sumuvuori.JPG

Johanna Sumuvuori nimitettiin ulkoministeri Pekka Haaviston valtiosihteeriksi 4.7.2019. Valtiosihteerinä hän toimii ministerin apuna poliittiseen ohjaukseen ja asioiden valmisteluun liittyvissä tehtävissä. Lisäksi hän avustaa ministeriä ja toimii tämän edustajana asioissa, jotka liittyvät poliittisten linjausten laatimiseen ja ministeriöiden väliseen koordinointiin, poliittisten kantojen yhdenmukaistamiseen, hallitusohjelman toimeenpanoon ministerin hallinnonalalla, sekä EU-asioiden ja kansainvälisten asioiden käsittelyyn. Sumuvuoren tehtäviin kuuluu käsitellä asiat, jotka liittyvät suhdetoimintaan. Hän toimii myös ministerin sijaisena. Hän on toiminut aiemmin lehdistöneuvoksena Suomen suurlähetystössä Lontoossa. Sumuvuorella on monipuolinen kokemus toiminnasta politiikan, viestinnän, kulttuurin ja kansalaisjärjestöjen aloilla. Hän on aiemmin toiminut kansanedustajana ja kaupunginvaltuutettuna, ja kansalaisjärjestöjen johtotehtävissä sekä erilaisissa luottamustehtävissä. Sumuvuorella on sekä valtiotieteiden maisterin että Master of Arts tutkinto.


Riku Lumiaro

RikuKasvoIso.jpg

Riku Lumiaro toimii Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntijana. SYKE on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta tarpeellista tietoa ja monitieteistä osaamista. Lumiaro luo katsauksen alan uusimpaan tutkimukseen ja ilmastonmuutoksen monitahoisiin vaikutuksiin. Lumiaro on toiminut useissa valtion tutkimuslaitoksissa tutkimus-, kehitys-, KV- ja viestintätehtävissä.  


Piia-Noora Kauppi

Kauppi_Piia-Noora peruskasvo.jpg

Piia-Noora Kauppi on Finanssiala ry:n toimitusjohtaja. Hän vaikuttaa myös UPM Kymmene Oyj:n ja Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n hallituksissa. Ennen nykyisiä tehtäviään Kauppi oli lähes kymmenen vuotta Euroopan parlamentin jäsen ja Kokoomuksen europarlamenttiryhmän puheenjohtaja. Koulutukseltaan Kauppi on juristi ja hän on opiskellut lisäksi myös kauppatieteitä sekä Suomessa että ulkomailla. 


Elina Palm

 Elina_Palm_UNDRR.jpg

Elina Palm on toiminut yli 20 vuotta katastrofiriskien vähentämisen ja kestävän kehityksen parissa sekä YK:n päämajoissa että alueellisilla tasoilla. Elokuussa 2017 hänet nimettiin Senior Programme Management Officer:ksi YK:n katastrofiriskien vähentämisen toimistoon Geneveen. Hänen päätehtävänsä on koordinoida globaalin katastrofiriskien vähentämisen platformin valmistelua. Globaalin platformin tarkoituksena on mm. seurata ja edistää Sendain viitekehyksen toimeenpanoa. Aikaisemmin Palm on toiminut YK:n katastrofiriskien vähentämisen yhteystoimiston johtajana New Yorkissa vuodesta 2007 vuoteen 2017 ja hänellä on lisäksi usean vuoden kokemus muista YK-pesteistä New Yorkista, latinalaisesta Amerikasta ja Genevestä.


Sirpa Pietikäinen

Pietikainen portrait STR-66_aik[1].jpg

Europarlamentaarikko (2008- ) Sirpa Pietikäinen toimii Euroopan parlamentissa EPP:n eli Euroopan kansanpuolueen ryhmässä. Hän on talous- ja raha-asioiden valiokunnassa (ECON) sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa (ENVI).  Aiemmin Pietikäinen on toiminut kansanedustajana 1983-2003 sekä ympäristöministerinä 1991-1995.


Saara Lilja-Rothsten

Saara Lilja-Rothsten.jpg

Saara Lilja-Rothsten on ilmastoresilienssin ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen asiantuntija. Vuosina 2016–2019 hän toimi Maa- ja metsätalousministeriössä ylitarkastajana, erityisasiantuntijana ja neuvottelevana virkamiehenä. Työssään hän toimi Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman seurantaryhmän puheenjohtajana ja koordinoi kansallisesti valtioneuvostotasolla ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä vastasi EU- ja kansainvälisten kantojen valmistelusta. Lisäksi Suomen ollessa Arktisen neuvoston puheenjohtaja vuosina 2017–2019 hän vastasi Arktisen resilienssityön kokonaisuudesta. Hän on toiminut myös Itämerenvaltioiden ministerineuvoston kestävän kehityksen asiantuntijaryhmässä. Vuosina 2017–2019 hän toimi Valtioneuvoston kanslian kestävän kehityksen indikaattorityöryhmässä, jossa kehitetään Suomen yhteiskuntavastuusitoumuksen toimeenpanoa edistäviä mittareita. 

Lilja-Rothsten on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden tohtori ja filosofian maisteri.

 


Niina Ratilainen

Riikka Tähkävuori.jpg

Niina Ratilainen toimii Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin vaikuttamisen asiantuntijana nuorisoalan ilmastovaikuttamisen saralla. Allianssin ilmastovaikuttamisen tavoitteena on, että kaikki politiikka on 1,5 asteen linjassa ja nuorilla on mahdollisuuksia osallistua ilmastonmuutokseen liittyvään keskusteluun ja päätöksentekoon. Koulutukseltaan Ratilainen on ympäristösuunnittelija sekä maisteri Baltic Sea Region Studies-ohjelmasta.