Ilmastonmuutos, luonnonilmiöt ja yhteiskunnan turvallisuus

Seminaarin esitykset 21.4.2014

Kansallinen luonnononnettomuusriskien vähentämisen toimintaohjelma 2005–2015..pdf
pelastusylitarkastaja Taito Vainio, sisäministeriö

Miten kehittää jatkossa riskien vähentämistä ja varautumista?

Riskitiedon saatavuus.pdf
Taito Vaino, sisäministeriö

Vaikutusvaroittaminen.pdf
Juhana Hyrkkänen, Ilmatieteen laitos

Yhteisöjen varautuminen.pdf
Karim Peltonen, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Sendain toimintaohjelman 2015-2030 tavoitteiden esittely.pdf 
Paula Uski, ulkoasiainministeriö

Työpaja ohjeistus.pdf  ja Työpajan purku.pdf

Tiedostot