SPEKin hallitusohjelmatavoitteet

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK esittää, että tuleva hallitus tarkistaa pelastustoimen järjestelmän mitoituksen. Käytännössä tämä tarkoittaa pelastustoimen palvelujen todellisen tilanteen selvittämistä koko valtakunnan tasolla sekä pelastustoimen mitoitukseen vaikuttavien uhkatekijöiden kartoittamista. Tältä pohjalta voidaan tulevalla hallituskaudella laatia pelastustoimelle uusi pitkäntähtäimen kehittämisohjelma, mikä on yksi edellytys sille, että Suomi on Euroopan turvallisin maa vuonna 2015.

Lue lisää SPEKin hallitusohjelmatavoitteista:
Hallitusohjelmatavoitteet.pdf