• Palokuntalainen, 24365-kiertue on juuri sinulle!

  Palokuntalainen, 24365-kiertue on juuri sinulle!

  Ensi syksynä Suomea kiertävä 24365-kiertue esittelee kattavasti palokuntalaisille tarjolla olevia palveluja. Samalla voi oppia uutta, tutustua muihin palokuntalaisiin, kysyä neuvoa ja pitää hauskaa samanhenkisessä seurassa.

  Lue lisää
 • Palotutkimuksen päivät tulevat taas

  Palotutkimuksen päivät tulevat taas

  Palotutkimusraati ry järjestää yhdeksännen kerran suomalaista palotutkimusta esittelevän tilaisuuden. Palotutkimuksen päivät 2015 järjestetään Hanasaaren kulttuurikeskuksessa Espoossa 24.–25.8.2015.

  Lue lisää
 • Orimattilan Yhteiskoulu on NouHätä!-mestari 2015

  Orimattilan Yhteiskoulu on NouHätä!-mestari 2015

  Orimattilan Yhteiskoulu Päijät-Hämeen pelastustoimen alueelta on tämän vuoden NouHätä!-mestari. Voittajajoukkueessa kilpailivat Tytti Lahtinen, Aino Sainius ja Eveliina Lohikainen.

  Lue lisää
 • Urbaani selviytyminen kiinnosti yleisöä

  Urbaani selviytyminen kiinnosti yleisöä

  SPEK järjesti yhteistyökumppaniensa kanssa kaikkien aikojen ensimmäisen Urbaanin selviytymisen päivän ke 22.4. Rajuilman, myrskyjen ja helteen vetovoima oli suuri – varautumisvinkit kiinnostivat ja yleisö viihtyi. Tunnelmiin voi palata vielä kuvakoosteen myötä.

  Tästä kuvakoosteeseen
 • Varaudu.info -verkkosivusto tuo turvatiedon helposti saataville

  Varaudu.info -verkkosivusto tuo turvatiedon helposti saataville

  Verkkosivustolta saa ohjeita ja neuvoja onnettomuuksien ehkäisyyn ja vaaratilanteissa toimimiseen. Ohjeiden ja neuvojen laatijat ovat viranomaisia ja muita luotettavia asiantuntijatahoja.

  Tutustu palveluun
 • Kansalaisturvallisuuden tila Suomessa 2014

  Kansalaisturvallisuuden tila Suomessa 2014

  Tutkimushankkeessa kerätään tietoa kansalaisten turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, kyvystä ennakoida riskejä ja varautua niihin, turvallisuustoimijoiden verkostoista ja tulevaisuuden kehitystrendeistä.

  Lue lisää
 • Euroopan energiavarmuus osana huoltovarmuutta ja omavaraisuutta

  22.5.2015

  On tosiasia, että Euroopan Unioni on energiakysymyksissä erittäin haavoittuva. EU tuo yli puolet siitä energiasta jonka kulutamme, ja erityisen riippuvaisia olemme öljystä. Miljardi päivässä on iso lasku siitä, että olemme edelleen niin öljyriippuvaisia ja niin vähäisessä määrin omavaraisia.

 • SPEKin uusi strategia linjaa toimintaa 2016-2020 - SPEKsi 4/2015

  20.5.2015

  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on määritellyt strategiset tavoitteensa vuosille 2016–2020. Strategian mukaisesti toimintaa kohdennetaan asumisen ja arjen turvallisuuden kehittämiseen sekä pelastusalan vapaaehtoistoiminnan elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Tavoitteet ohjaavat SPEKin ja alueellisten pelastusliittojen, SPEK-ryhmän, yhteistä toimintaa. Tavoitteita sovelletaan sekä valtakunnallisesti että alueellisten erityispiirteiden ja tarpeiden mukaan.

 • SPEKin hallitusohjelmatavoitteet

  20.5.2015

  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on linjannut tavoitteensa tulevaan hallitusohjelmaan. SPEKin tavoitteena on, että turvallisuus ymmärretään laaja-alaisesti hyvinvointikysymyksenä. Vastuu turvallisuudesta ylittää perinteiset hallinnonalojen väliset rajat, ja se koskee niin kansalaisia, järjestöjä kuin elinkeinoelämääkin.

 • Luonnononnettomuudet - SPEKsi 3/2015

  20.5.2015

  Ilmastonmuutokseen ja sään ääri-ilmiöihin varautuminen on ollut tänä keväänä paljon esillä. Luonnononnettomuuksien vaikutukset yhteiskunnassa ovat nykyään aivan toista luokkaa kuin muutama vuosikymmen sitten. Niihin varautumista tarkastellaan usein maaseudun näkökulmasta, vaikka kaupungissa ongelmat ja myös keinot ovat toiset.

 • Orimattilan Yhteiskoulu on NouHätä!-mestari 2015

  8.5.2015

  Orimattilan Yhteiskoulu Päijät-Hämeen pelastustoimen alueelta on tämän vuoden NouHätä!-mestari. Pelastustaitojen Suomen-mestaruutta tavoitteli tänään Pelastusopistolla Kuopiossa 22 joukkuetta, yksi jokaiselta pelastustoimen alueelta. Kilpailuun kuului teoriakoe ja viisi tehtävärastia. Voittajajoukkueessa kilpailivat Tytti lahtinen, Aino Sainius ja Eveliina Lohikainen.

 • Biisonimafia ja kahdeksasluokkalaiset näyttävät pelastustaitonsa NouHätä!-loppukilpailussa

  5.5.2015

  Yhdeksättätoista kertaa järjestettävä NouHätä!-kampanja huipentuu valtakunnalliseen loppukilpailuun Kuopiossa 7.5. Tänä vuonna NouHätä!-turvallisuusopetusta on saanut yli 30 000 oppilasta 417 koulussa. NouHätä!-kampanjassa pelastustoimi ja koulut opettavat yhteisvoimin nuorille peruskoulun opetussuunnitelman mukaista turvallisuusopetusta. Tavoitteena on, että vuonna 2020 kaikki peruskoulun kahdeksasluokkalaiset osallistuvat kampanjaan.

 • On aika tarkistaa mökin paloturvallisuus

  4.5.2015

  Paloturvallisuusasiat kannattaa käydä systemaattisesti läpi heti mökkikauden alussa, koska avun saaminen hätätilanteessa voi kestää huomattavasti kauemmin kuin kaupungissa. Toimivat palovaroittimet, poistumisreitit ja taito käyttää alkusammutusvälineitä ovat vapaa-ajan asunnollakin avainasemassa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön alustavien tietojen mukaan tulipaloissa on tänä vuonna kuollut 31 ihmistä.

 • Euroopan komissio hyväksyi Euroopan turvallisuusagendan vuosiksi 2015-2020

  29.4.2015

  Sisäisestä turvallisuudesta huolehtiminen on edelleen ensisijaisesti jäsenvaltioiden tehtävä. Jäsenvaltioiden yhteistyötä tuetaan terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja verkkorikollisuuden torjunnassa.

 • Euroopan energiavarmuus osana huoltovarmuutta ja omavaraisuutta

  22.5.2015

  On tosiasia, että Euroopan Unioni on energiakysymyksissä erittäin haavoittuva. EU tuo yli puolet siitä energiasta jonka kulutamme, ja erityisen riippuvaisia olemme öljystä. Miljardi päivässä on iso lasku siitä, että olemme edelleen niin öljyriippuvaisia ja niin vähäisessä määrin omavaraisia.

 • Ei se sää, mutta ne vaikutukset

  24.4.2015

  Luonnononnettomuuksiin varautumista tarkastellaan usein maaseudun näkökulmasta, vaikka kaupungissa ongelmat ja keinot ovat toiset. Tärkeää olisi vahvistaa etenkin kaupunkilaisten kriisinkestävyyttä, sillä kaupungistunut, teknologiasta riippuvainen nyky-yhteiskunta on myös haavoittuva.

 • Kuka suojelisi väestöä?

  24.2.2015

  Lähestyvät vaalit näyttävät nostavan taas pintaan yhden viime vuosien poliittisen kestosuosikin - kysymyksen väestönsuojien rakentamisesta. Kannanottoja asian puolesta on kuultu poliittisen kentän oikealta sekä vasemmalta laidalta. Perusteet ovat olleet samat kuin aikaisemminkin. Asunto- ja muun rakentamisen kustannuksia tulee karsia. Parhaiten tämä onnistuu, kun turhasta sääntelystä, kuten väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta luovutaan.

 • Miten palokunnat huolehtivat rekrytoinnistaan?

  17.2.2015

  Tutkimusten mukaan palokuntatoiminta on kiinnostava harrastus. Kuitenkin osa palokunnista kokee, ettei toimintaan tule riittävästi uusia henkilöitä. Mikä neuvoksi?

 • SPEKin uusi strategia linjaa toimintaa 2016-2020 - SPEKsi 4/2015

  20.5.2015

  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on määritellyt strategiset tavoitteensa vuosille 2016–2020. Strategian mukaisesti toimintaa kohdennetaan asumisen ja arjen turvallisuuden kehittämiseen sekä pelastusalan vapaaehtoistoiminnan elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Tavoitteet ohjaavat SPEKin ja alueellisten pelastusliittojen, SPEK-ryhmän, yhteistä toimintaa. Tavoitteita sovelletaan sekä valtakunnallisesti että alueellisten erityispiirteiden ja tarpeiden mukaan.

 • SPEKin hallitusohjelmatavoitteet

  20.5.2015

  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on linjannut tavoitteensa tulevaan hallitusohjelmaan. SPEKin tavoitteena on, että turvallisuus ymmärretään laaja-alaisesti hyvinvointikysymyksenä. Vastuu turvallisuudesta ylittää perinteiset hallinnonalojen väliset rajat, ja se koskee niin kansalaisia, järjestöjä kuin elinkeinoelämääkin.

 • Luonnononnettomuudet - SPEKsi 3/2015

  20.5.2015

  Ilmastonmuutokseen ja sään ääri-ilmiöihin varautuminen on ollut tänä keväänä paljon esillä. Luonnononnettomuuksien vaikutukset yhteiskunnassa ovat nykyään aivan toista luokkaa kuin muutama vuosikymmen sitten. Niihin varautumista tarkastellaan usein maaseudun näkökulmasta, vaikka kaupungissa ongelmat ja myös keinot ovat toiset.

 • Vapaaehtoistoiminta kaipaa selkeää ja yhtenäistä lainsäädäntöä - SPEKsi 2/2015

  20.5.2015

  Vapaaehtoisten toimintaa halutaan helpottaa ja selkeyttää lainsäädännön keinoin. Tämä tahtotila oli varsin yksimielinen tiistaina 3.3. järjestetyssä ”Onko vapaaehtoistyö yksi tulevista politiikkatavoitteista” -seminaarissa Eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa. Myös resursseja ja vapaaehtoisten omia vaikutusmahdollisuuksia kaivattiin lisää. Yhtä mieltä oltiin siitä, että vapaaehtoistoiminnan merkitys tulee jatkossa kasvamaan. Vapaaehtoiset toimijat tulevat muodostamaan entistä tärkeämmän kokonaisuuden paitsi palvelutuotannossa, myös sisäisen turvallisuuden kokonaisuudessa.

Testaa palovaroittimesi!

Palokuolemat 2015

Vuoden alusta tähän päivään: 34
(2014 kaikkiaan 87)

34

Asuntopalot 2015

Tilanne 20.5. mennessä: 1104
(2014 kaikkiaan 3232)

1104

Kuinka usein kesämökin ja mökkisaunan tulisijat ja hormit täytyy nuohota?

Tulevia koulutuksia

Suosituimpia tuotteita verkkokaupastamme

Talon turvaopas
Talon turvaopas

Opas asumisturvallisuuden kehittämiseen ja pelastussuunitelman tueksi.

15€, sis. alv.Osta
Pelastussuunnitelma, opas yrityksille ja muille työyhteisöille
Pelastussuunnitelma, opas yrityksille ja muille työyhteisöille

Opas auttaa työyhteisöä pelastussuunnitelman laatimisessa.

19,50 €, sis. alv.Osta
Kokonaisturvallisuuden sanasto
Kokonaisturvallisuuden sanasto

Opas valottaa kokonaisturvallisuuteen ja yhteiskunnan varautumiseen liittyviä käsitteitä.

17 €, sis. alv.Osta
Evakuointivarusteet
Evakuointivarusteet

Pakkauksen välineitä käytetään evakuointitilanteissa. Tarkoitettu turvallisuushenkilöstölle erilaisiin onnettomuus- ja vaaratilanteisiin.

42,90 €, sis. alv.Osta
Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas
Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas

Opas auttaa hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasunnon toiminnanharjoittajaa poistumisturvallisuusselvityksen laadinnassa.

20 €, sis. alv.Osta

SPEK sosiaalisessa mediassa

 
Vimeo