• Kokonaisturvallisuuden sanasto on ilmestynyt

  Kokonaisturvallisuuden sanasto on ilmestynyt

  Mikä on kybertoimintaympäristö? Mitä eroa on isäntämaatuella ja isäntävaltion tuella? Mitä on suojaväistö englanniksi? Uusi okonaisturvallisuuden sanasto valottaa kokonaisturvallisuuteen ja yhteiskunnan varautumiseen liittyviä käsitteitä.

  Lue lisää
 • Varaudu.info -verkkosivusto tuo turvatiedon helposti saataville

  Varaudu.info -verkkosivusto tuo turvatiedon helposti saataville

  Verkkosivustolta saa ohjeita ja neuvoja onnettomuuksien ehkäisyyn ja vaaratilanteissa toimimiseen. Ohjeiden ja neuvojen laatijat ovat viranomaisia ja muita luotettavia asiantuntijatahoja.

  Tutustu palveluun
 • Mitä Raahen öljyonnettomuudesta opittiin?

  Mitä Raahen öljyonnettomuudesta opittiin?

  Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -hankkeen avausseminaari järjestetään 18.3.2015 Helsingissä. Tilaisuus on tarkoitettu pelastuslaitoksille, ympäristöhallinnon viranomaisille, aluehallinnolle, yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille.

  Ilmoittaudu tästä
 • Vapaaehtoistoiminta tarvitsee kokonaisvaltaista lainsäädäntöä

  4.3.2015

  Vapaaehtoisten toimintaa halutaan helpottaa ja selkeyttää lainsäädännön keinoin. Tämä tahtotila oli varsin yksimielinen tiistaina 3.3. järjestetyssä ”Onko vapaaehtoistyö yksi tulevista politiikkatavoitteista” -seminaarissa Eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa. Myös resursseja ja vapaaehtoisten omia vaikutusmahdollisuuksia kaivattiin lisää, vaikka niiden lupaaminen on vaikeampaa.

 • Vapaaehtoiset ovat tärkeä sisäisen turvallisuuden voimavara

  3.3.2015

  Vapaaehtoisten auttamishalun parempi hyödyntäminen lisäisi yhteiskunnan kriisinkestävyyttä. Vapaaehtoistyö ja viranomaistyö pitäisi sovittaa nykyistä paremmin yhteen sekä huolehtia riittävistä resursseista. Tätä mieltä on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hallituksen puheenjohtaja Juha Hakola. Hän puhui tiistaina ”Onko vapaaehtoistyö yksi tulevista politiikkatavoitteista” -seminaarissa Eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa.

 • NouHätä!-koulutuksella ehkäistään onnettomuuksia

  3.3.2015

  Paloturvallisuuden kannalta tärkeintä on ehkäistä tulipalo. Jos palo syttyy, se on huomattava nopeasti ja osattava toimia oikein. Näitä asioita koulutetaan NouHätä!-kampanjassa kahdeksasluokkalaisille nuorille, jotta onnettomuuksia ei tapahtuisi. Opetusta on saanut vuosien varrella jo yli puoli miljoonaa nuorta, jotka ovat nyt iältään 15–33 -vuotiaita. Tavoitteena on, että NouHätä!-koulutuksen piiriin saadaan kaikki kahdeksasluokkalaiset vuoteen 2020 mennessä. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tietojen mukaan tänä vuonna on tulipaloissa kuollut 14 ihmistä.

 • Kuka suojelisi väestöä?

  24.2.2015

  Lähestyvät vaalit näyttävät nostavan taas pintaan yhden viime vuosien poliittisen kestosuosikin - kysymyksen väestönsuojien rakentamisesta. Kannanottoja asian puolesta on kuultu poliittisen kentän oikealta sekä vasemmalta laidalta. Perusteet ovat olleet samat kuin aikaisemminkin. Asunto- ja muun rakentamisen kustannuksia tulee karsia. Parhaiten tämä onnistuu, kun turhasta sääntelystä, kuten väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta luovutaan.

 • Vapaaehtoistoiminta tarvitsee kokonaisvaltaista lainsäädäntöä

  4.3.2015

  Vapaaehtoisten toimintaa halutaan helpottaa ja selkeyttää lainsäädännön keinoin. Tämä tahtotila oli varsin yksimielinen tiistaina 3.3. järjestetyssä ”Onko vapaaehtoistyö yksi tulevista politiikkatavoitteista” -seminaarissa Eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa. Myös resursseja ja vapaaehtoisten omia vaikutusmahdollisuuksia kaivattiin lisää, vaikka niiden lupaaminen on vaikeampaa.

 • Vapaaehtoiset ovat tärkeä sisäisen turvallisuuden voimavara

  3.3.2015

  Vapaaehtoisten auttamishalun parempi hyödyntäminen lisäisi yhteiskunnan kriisinkestävyyttä. Vapaaehtoistyö ja viranomaistyö pitäisi sovittaa nykyistä paremmin yhteen sekä huolehtia riittävistä resursseista. Tätä mieltä on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hallituksen puheenjohtaja Juha Hakola. Hän puhui tiistaina ”Onko vapaaehtoistyö yksi tulevista politiikkatavoitteista” -seminaarissa Eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa.

 • NouHätä!-koulutuksella ehkäistään onnettomuuksia

  3.3.2015

  Paloturvallisuuden kannalta tärkeintä on ehkäistä tulipalo. Jos palo syttyy, se on huomattava nopeasti ja osattava toimia oikein. Näitä asioita koulutetaan NouHätä!-kampanjassa kahdeksasluokkalaisille nuorille, jotta onnettomuuksia ei tapahtuisi. Opetusta on saanut vuosien varrella jo yli puoli miljoonaa nuorta, jotka ovat nyt iältään 15–33 -vuotiaita. Tavoitteena on, että NouHätä!-koulutuksen piiriin saadaan kaikki kahdeksasluokkalaiset vuoteen 2020 mennessä. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tietojen mukaan tänä vuonna on tulipaloissa kuollut 14 ihmistä.

 • VPK on vetovoimainen harrastus

  17.2.2015

  VPK:iden määrä on vähentynyt viime vuosina ja alalla on ollut huolta harrastajien riittävyydestä. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön teettämän VPK-toiminnan tunnettuus -tutkimuksen mukaan suureen huoleen ei välttämättä ole aihetta, sillä yli kolmannes suomalaisista (36%) voisi kuvitella harrastavansa VPK:ssa. Tutkimuksen mukaan 15–25-vuotiaista jopa 57 % voisi ajatella aloittavansa palokuntatoiminnan. Tämä lupaa hyvää palokuntatoiminnan tulevaisuudelle ja jäsenmäärän kasvulle.

 • Kuka suojelisi väestöä?

  24.2.2015

  Lähestyvät vaalit näyttävät nostavan taas pintaan yhden viime vuosien poliittisen kestosuosikin - kysymyksen väestönsuojien rakentamisesta. Kannanottoja asian puolesta on kuultu poliittisen kentän oikealta sekä vasemmalta laidalta. Perusteet ovat olleet samat kuin aikaisemminkin. Asunto- ja muun rakentamisen kustannuksia tulee karsia. Parhaiten tämä onnistuu, kun turhasta sääntelystä, kuten väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta luovutaan.

 • Miten palokunnat huolehtivat rekrytoinnistaan?

  17.2.2015

  Tutkimusten mukaan palokuntatoiminta on kiinnostava harrastus. Kuitenkin osa palokunnista kokee, ettei toimintaan tule riittävästi uusia henkilöitä. Mikä neuvoksi?

 • Kuinka todella tavoittaa paloturvallisuuden riskiryhmät?

  30.1.2015

  Pohjoismaalaisia ja virolaisia paloturvallisuusviestijöitä kokoontui alkuviikosta Tanskan Snekkersteniin vaihtamaan kampanjakokemuksia ja -ideoita. Riskiryhmien tavoittamien on huomattu keskeiseksi ongelmaksi kaikissa maissa. Turvallisuutta edistäviä kotikäyntejä on pyöritelty ajatuksena useammassakin maassa.

 • Pelkäämmekö oikeita asioita?

  15.1.2015

  Turvallisuudella voidaan tarkoittaa konkreettisesti sitä, ettei esiinny rikoksia, onnettomuuksia tai edes niiden uhkaa. Toiseksi sillä tarkoitetaan yksilöllistä turvallisuuden tunnetta eli ajatusta, että mikään vaara ei uhkaa ja vaikka jotakin pahaa tapahtuisi, elämä jatkuu ja tilanne korjaantuu joko omin voimin tai muiden avulla. Todellisuus ja tunteet eivät useinkaan kohtaa toisiaan, ja tutkimuksissa on todettu, että ihmiset eivät välttämättä pelkää niitä asioita, jotka heitä uhkaavat. Esimerkiksi rikoksen kohteeksi joutumisen pelko on huomattavasti yleisempää kuin uhriksi joutuminen.

 • Paloturvallisuusviikko alkaa! - SPEKsi 14/2014

  21.11.2014

  Tämän vuosituhannen kolmas Paloturvallisuusviikko alkaa lauantaina 22.11. Päivä Paloasemalla -tapahtumilla, joita vietetään yli 360 paloasemalla sekä yhdessä suuressa kauppakeskuksessa. Paloturvallisuusviikon tavoitteena on parantaa kaikkien Suomessa asuvien paloturvallisuutta ja myös herättää keskustelua asiasta. Media onkin tarttunut paloturvallisuusasioihin mukavasti jo ennen itse teemaviikon alkua.

 • Nelikymppinen CFPA-E uudistuu - SPEKsi 13/2014

  14.10.2014

  Euroopan palontorjuntaliittojen yhteisjärjestö CFPA-E juhlii tänä vuonna 40-vuotista taivaltaan. Järjestö on käynyt läpi toimintaansa, ja uudistuksen myötä organisaatio on laatinut toiminnalleen uuden strategian. Uuden strategian myötä CFPA-E on aiempaa asiakasorientoituneempi, vaikuttavampi ja ammattilaisempi.

 • Vapaaehtoistyöllä iso merkitys - SPEKsi 12/2014

  7.10.2014

  Pelastusalan vapaaehtoistoiminnalla on tärkeä rooli yhteiskunnan turvallisuuden ja kriisinsietokyvyn vahvistajana. Tämä kävi vahvasti ilmi 2.10. Turvallisuuskomitean Järjestöseminaarissa, joka keräsi viranomaisten, järjestöjen ja politiikan edustajia yhteen Säätytalolle Helsingissä. Seminaarissa tuotiin esille, kuinka kansalaisjärjestöt ovat keskeisiä yhteiskunnan turvallisuustoimijoita.

 • Ehdota vuoden vapaaehtoista 15.9. mennessä - SPEKsi 11/2014

  4.9.2014

  Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon saajaksi haetaan henkilöä, joka voi olla pitkän linjan toimija tai innostava tulokas vapaaehtoistoiminnan saralla. Hän voi toimia vapaaehtoisena millä alalla tahansa ja missä päin Suomea tahansa. Hän voi olla myös yhteisönsä kantava voima, taitava innostaja, kekseliäs toiminnan kehittäjä tai jotenkin muuten ansioitunut vapaaehtoinen.

Testaa palovaroittimesi!

Palokuolemat 2015

Vuoden alusta tähän päivään: 14
(2014 kaikkiaan 87)

14

Asuntopalot 2015

Tilanne 16.2. mennessä: 357
(2014 kaikkiaan 3232)

357

Euroopassa vietettiin juuri 112-päivää. Tapahtumia oli keskiviikon 11.2. lisäksi koko viikon ajan. Osallistuitko tapahtumiin?
Tulevia koulutuksia

Suosituimpia tuotteita verkkokaupastamme

Talon turvaopas
Talon turvaopas

Opas asumisturvallisuuden kehittämiseen ja pelastussuunitelman tueksi.

15€, sis. alv.Osta
Pelastussuunnitelma, opas yrityksille ja muille työyhteisöille
Pelastussuunnitelma, opas yrityksille ja muille työyhteisöille

Opas auttaa työyhteisöä pelastussuunnitelman laatimisessa.

19,50 €, sis. alv.Osta
Kokonaisturvallisuuden sanasto
Kokonaisturvallisuuden sanasto

Opas valottaa kokonaisturvallisuuteen ja yhteiskunnan varautumiseen liittyviä käsitteitä.

17 €, sis. alv.Osta
Evakuointivarusteet
Evakuointivarusteet

Pakkauksen välineitä käytetään evakuointitilanteissa. Tarkoitettu turvallisuushenkilöstölle erilaisiin onnettomuus- ja vaaratilanteisiin.

42,90 €, sis. alv.Osta
Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas
Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas

Opas auttaa hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasunnon toiminnanharjoittajaa poistumisturvallisuusselvityksen laadinnassa.

20 €, sis. alv.Osta

SPEK sosiaalisessa mediassa

 
Vimeo