HemsidaUtvecklingForskning

Mot ett resilient samhälle

Forskningsverksamheten producerar och förmedlar aktuell forskningsinformation om säkerhet. Vår uppgift är att följa och förutspå utvecklingstrender, fenomen och ändringar i anslutning till säkerhet. Syftet med forskningsverksamheten är att skapa förutsättningar och stärka produktutvecklingsarbetet samt öka den samhälleliga verkningsfullheten i SPEK:s arbete.

Vårt mål


Vårt mål är ett säkert och kriståligt samhälle där medborgarsamhällets, näringslivets och den offentliga sektorns samarbete baserar sig på ett starkt inbördes förtroende. Vi bygger upp förtroende genom analysering av kommande ändringsfaktorer, produktion av ny information och dess öppen distribution, genom ömsesidig dialog och utvecklande av nya slags verksamhetsformer.

Forskningsprogrammet Ett resilient samhälle


Vår forskningsverksamhet är programmatisk. Temat för forskningsprogrammet åren 2015–2016 är det resilienta samhället. Forskningsprogrammet Ett resilient samhälle innehåller tre strategiska forskningsområden:

• Kontinuerlig uppföljning och prognostisering av säkerhetsutvecklingen
• Individers och samhällens säkerhet och välbefinnande
• Säkerhetsarbetets och -verksamhetens effektivitet.

Våra verksamhetsformer


1) produktion av information
• forskningsprojekt
• enkäter
• skapandet av informationsmaterial

2) kommunikation och förmedling av information
• målgruppsspecifik kommunikation om säkerhetsfrågor
• publikationsverksamhet
• seminarier
• inledningar

3) nätverkssamarbete
• Räddningsväsendets bokslut
• Tillgänglighet till frivilliga
• Resiliens
• Brandforsk
• CFPA-R
• publikationer

Kontaktuppgifter
Forskningschef
Tuula Kekki
tfn +358 40 157 7706

förnamn.efternamn@spek.fi