Förhindra bränder vid stuganLivet vid sommarstugan är bekymmersfritt och så borde det även vara. Därför bör man fästa uppmärksamhet vid brandsäkerheten så att inte en överraskande brand inte kan föra med sig problem. Brandkåren är ofta besvärlig väg därifrån. Därför är den egna förebyggande verksamheten och välgjorda planer ifall det värsta skulle ske de säkraste garantierna för att skydda sig från eldsvåda.Gör säkerhetskontroll vid stugan:

Kontrollera att brandvarnaren fungerar som det första du gör när du anländer till din fritidsbostad. Speciellt i kalla eller under fuktiga omständigheter, såsom på vintern i stugan eller i husvagnen och -bilen kan brandvarnaren sluta fungera eller också kan batteriet tömmas snabbare än normalt. En bra dag att byta brandvarnarens batteri är den första vårdagen vid stugan. Kontrollera månatligen att brandvarnaren fungerar genom att trycka på testknappen.

Elda säkert den första gången efter vinter. För snabb och våldsam eldning kan skada eldstaden och rökkanalen och fogen mellan dem. Då sprids elden från rökkanalens eller ugnens sprickor. Man kan be sotaren kontrollera eldstadens, rökkanalens och skorstenens kondition eftersom det ofta är sprickor i rökkanalen eller ugnen som orsakar brand. Eldstad och skorsten i en fritidsbostad som används till sommarstuga bör sotas med tre års mellanrum.

Kontrollera elapparaternas kondition efter vinter. Fuktighet och frost kunde ha skadat ledningar eller möss kunde ha gnagat dem. Trasiga apparater och ledningar bör omgående repareras av en professionell elinstallatör.

Undersök konditionen hos anläggningar som fungerar med flytgas och tillhörande gummislangar samt att kopplingsstycken och rör är täta, till exempel med hjälp av tvålvatten. Rengör även flaskventiler och kontrollera att kokarens munstycke är rent och att kokaren är fäst ordentligt. Även en svag lukt av gas är tecken på fara eftersom flytgas är mycket lättantändligt.

Om du vill bränna ris, försäkra dig om att det är tillåtet att bränna trädgårdsavfall i ditt bostadsområde.

Gör upp en räddnings- och släckningsplan. Förutse varifrån och varför en brand kan antändas om det trots alla säkerhetsåtgärder skulle ske. Öva räddningen.

Kontrollera att stugan har fungerande brandredskap och att alla kan använda dessa. Bra brandredskap är släckningsfilt, handbrandsläckare och pytsspruta fylld med vatten.

Bild: Ulriikka Lipasti

Kontaktuppgifter
Informationschef
Juha Hassila
tfn (09) 4761 1324
gsm. 040 758 7846

Informatör
Eevi-Kaisa Hepojoki
tfn (09) 4761 1356
gsm. 040 481 9122

Planerare
Marjatta Virtanen
tfn (09) 4761 1351
gsm. 040 765 7788

e-post:
förnamn.efternamn@spek.fi