Var beredd på att lämna hotelletTa reda på utrymningsvägar såväl i hemlandet som utomlands.
Hotell, teatrar, affärscentra och andra stora byggnader kan vara överraskande labyrintiska också under normala förhållanden. Det kan vara mycket svårt att hitta ut från en mörk byggnad vid elavbrott eller från en rökfylld byggnad vid brand. Bekanta dig med hotellets säkerhetsanvisningar och iaktta dem. Man ska till exempel inte gå ut i en rökfylld korridor, utan man ska använda en alternativ utrymningsväg.


Sprinklade hoteller:


www.eurosprinkler.org/images/stories/documents/assorted/Sprinklered_Hotels.xls

www.iklimnet.com/hotelfires/hotels_fitted_with_sprinkler.html

Vanligen har utrymningsvägarna försetts med gröna, belysta eller fluorescerande markeringar som lyser i mörkret. I hotells och båtars korridorer kan vägmarkeringarna också vara nere vid golvet, eftersom man ska lämna rökiga utrymmen genom att krypa så lågt som möjligt. Nere vid golvet är luften renare och svalare.

Leta efter de närmaste släckningsredskapen. I hotell finns till exempel handsläckare och brandposter. Att kunna använda dem hör till grundkunskaperna i brandsäkerhet också i hemlandet.

Skaffa en resebrandvarnare som skydd. Placera brandvarnaren så högt upp i taket som möjligt på ditt hotellrum, på minst en halv meters avstånd från väggen. Några resebrandvarnare har en tjuvlarmsfunktion. Tjuvlarmfunktionen kan man använda endast när man själv är inne i rummet. Varnarens höga, gälla ljud är ägnat att skrämma iväg inbrytare.

Ta reda på övernattningsställets adress i synnerhet om du övernattar i ett centralt, stort hotell. Om man uppger en exakt adress kommer hjälpen snabbare fram, vilket kan vara av en avgörande betydelse.

Lägg in en nära anhörigs nummer i din mobil och förse numret med en ICE-märkning, till exempel ICE-home eller ICE-wife. Då är det lätt för myndigheterna att nå dina närstående, om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka.

Bild: Ulriikka Lipasti