Varnare ökar säkerheten i en husbil


I husbilar kan en brand vara snabb och våldsam. Därför måste faran upptäckas verkligt snabbt och det är klokt att hålla fordonets varnare kontinuerligt funktionsdugliga.

Flytgas som runnit in i husbilen eller -vagnen sjunker ner till golvnivån eftersom den är tyngre än luften och antänds mycket lätt. Gaslukten i ett fordon innebär omedelbar fara. Vid sidan om brand- och kolmonoxidvarnare ökas säkerheten av flytgasvarnare.

För att förebygga farliga situationer ta hand om följande:

• I en husvagn och -bil får man förvara högst 25 kg flytgas enligt författningarna. Då ska förvaringsutrymmet för flytgas kunna vädras direkt ut och vara gastätt mot de utrymmen i vilka någon övernattar.

• Kontrollera att flytgasen inte rinner ut från ventiler, slangar, fogar eller själva apparaten.

• Sköt om ventilationen och tillgången till ersättningsluft. Täpp inte till ventilationsöppningarna ens i vinterkylan, eftersom det alltid behövs tillräckligt med syre för att flytgas ska brinna fullständigt.

• Som reseutrustning bör du skaffa dig minst brandvarnare, men gärna också kolmonoxid- och flytgasvarnare.

• Skaffa en handbrandsläckare och släckningsfilt. Lär dig att använda släckaren och låt den inspekteras varje år. När man är i trafiken, måste släckaren alltid vara utrustad med en giltig stämpel.

• Anlita ett auktoriserat serviceföretag för gasinstallationer och -service.

• Låt endast proffs serva och kontrollera elapparater.

• Inred enbart med brandsäkra material.


Bild: Ulriikka Lipasti

Kontaktuppgifter
Informationschef
Juha Hassila
tfn (09) 4761 1324
gsm. 040 758 7846

Informatör
Eevi-Kaisa Hepojoki
tfn (09) 4761 1356
gsm. 040 481 9122

Planerare
Marjatta Virtanen
tfn (09) 4761 1351
gsm. 040 765 7788

e-post:
förnamn.efternamn@spek.fi