Tips för användning av brandvarnare


Regelbunden testning håller både batteriet och varnaren funktionsdugliga längre. Också därför borde brandvarnaren testas ofta.

Du kan också utrusta din brandvarnare med ett s.k. tioårsbatteri. Kom ändå ihåg att testa brandvarnaren en gång i månaden eftersom en del av dessa batterier endast håller i 5-6 år.

Underlätta testandet och batteriutbytet med en batteridosa som installeras på väggen i lämplig höjd med hjälp av en ledning. En del av batteridosor har också en pausfunktion med vilken brandvarnaren kan kopplas av i ungefär 10 minuter. Efter pausen återställs brandvarnaren automatiskt till beredskapsläget.

Ett bra alternativ är en brandvarnare som kopplas till elnätet och vars funktion är säkerställd med ett batteri eller en ackumulator. Kom ändå ihåg att testa brandvarnarna en gång i månaden för inga apparater håller för evigt. Brandvarnare som kopplas till elnätet skall installeras av elproffs.

En brandvarnare kan larma i onödan t.ex. i köket. Man får slut på ett onödigt larm genom att vädra luften kring brandvarnaren till exempel med en tidning. Man får inte dämpa larmet genom att ta bort batteriet.

Om en brandvarnare ger onödiga larm upprepade gånger, är det klokast att flytta den till ett annat ställe eller utrusta den med en batteridosa som har en bra pausfunktion. Också en brandvarnare som är utrustad med en pausfunktion är ett bra alternativ om den är placerad tillräckligt lågt så att man kommer åt den.

En brandvarnare vars yta har blivit dammig kan man varsamt dammsuga på utsidan. Damm som har kommit in i brandvarnaren kan orsaka onödiga larm, och då måste brandvarnaren bytas ut.


Bild: Ulriikka Lipasti

Kontaktuppgifter
Informationschef
Juha Hassila
tfn 09 4761 1324
gsm. 040 758 7846

Informatör
Eevi-Kaisa Hepojoki
tfn 09 4761 1356
gsm. 040 481 9122

Planerare
Marjatta Virtanen
tfn 09 4761 1351
gsm. 040 765 7788

e-post:
förnamn.efternamn@spek.fi