Placera dina brandvarnare rätt


Det måste finnas minst en brandvarnare i varje våning i en bostad. Den ska placeras mellan sovrum och övriga utrymmen och i övre våningar ovanför trapporna. Det måste finnas minst en brandvarnare för varje påbörjad 60 m2.

Ett tryggt hem har en brandvarnare i alla sovrum och i hallen. Om branden börjar i sovrummet, väcker brandvarnaren den sovande i tid. En brandvarnare som placerats vid utrymningsvägarna upptäcker en brand som börjar i de övriga utrymmena.

Den rätta platsen för brandvarnaren är i taket minst en halv meter från väggen och andra hinder eftersom rök och värme stiger upp. Undvik att installera brandvarnare framför ventilationsventiler, i köket och i tvättrum, eftersom brandvarnare där kan få fel. Dammet och det kontinuerliga draget framför ventilationsventilerna, köksfett och hetta samt fuktighet i tvättutrymmen kan orsaka störningar i brandvarnarens funktion. Detaljerade anvisningar hittar du i de installationsanvisningar som kommer med brandvarnaren.

I stora bostäder är det förnuftigt att använda sammankopplade brandvarnare. Då föranleder ett larm i en av brandvarnarna ett allmänt larm i gruppens övriga brandvarnare.

Brandvarnaren är också obligatorisk i fritidsbostäder, såsom sommarstugor och bodar som man sover i. Dessutom används den i husvagnar och -bilar samt båtar med hyttutrymmen.


Bild: Ulriikka Lipasti

Kontaktuppgifter
Informationschef
Juha Hassila
tfn 09 4761 1324
gsm. 040 758 7846

Informatör
Eevi-Kaisa Hepojoki
tfn 09 4761 1356
gsm. 040 481 9122

Planerare
Marjatta Virtanen
tfn 09 4761 1351
gsm. 040 765 7788

e-post:
förnamn.efternamn@spek.fi