Ta hand om dina brandvarnare hemma och på stugan
 

Kontrollera dina brandvarnares funktion en gång i månaden och när du har varit borta hemifrån eller fritidsbostaden en längre tid. Batteriet kan ha tömts när du har varit borta.


I synnerhet under kalla och fuktiga förhållanden, som i stugan, husvagnen eller båten, kan brandvarnaren råka i olag eller batteriet urladdas snabbare än vanligt. Ha reservbatterier alltid till hands.

Det är bra att byta ut batterierna i alla brandvarnare en gång om året. En bra dag att byta batterier är den traditionella 112-dagen 11.2 och den första dagen på stugan på våren.

Byt ut batteriet omedelbart om brandvarnaren börjar pipa med intervaller. Det är ett tecken på att batteriet börjar bli dåligt.

Byt ut brandvarnaren när den slutar fungera. Brandvarnaren kan sluta fungera till exempel p.g.a. ålder. Byt ut den om larmsignalen inte hörs trots att batteriet har bytts ut.


Bild: Uriikka Lipasti

Kontaktuppgifter
Informationschef
Juha Hassila
tfn 09 4761 1324
gsm. 040 758 7846

Informatör
Eevi-Kaisa Hepojoki
tfn 09 4761 1356
gsm. 040 481 9122

Planerare
Marjatta Virtanen
tfn 09 4761 1351
gsm. 040 765 7788

e-post:
förnamn.efternamn@spek.fi