Brandvarnaren är din livvakt


Vid en brand upptäcker brandvarnaren även en mycket liten mängd rök, som är ännu farligare än elden. Också vid ett litet brandtillbud fyller röken bostaden på ett par minuter, och på natten kan du dö av rök utan att vakna om du inte har en fungerande brandvarnare.

En fungerande brandvarnare väcker upp dig. Du får tid att rädda dig och kalla på hjälp innan det är för sent. Ta alltså hand om dina brandvarnare så de tar hand om dig.

Skötselanvisningar för brandvarnare

1. Testa brandvarnarnas funktion en gång i månaden.
2. Byt ut batterierna i alla brandvarnare åtminstone en gång om året, t.ex. 11.2.
3. Byt ut batteriet omedelbart om brandvarnaren börjar pipa med intervaller.
4. Byt ut brandvarnaren om den inte fungerar trots batteribytet.


Bild: Ulriikka Lipasti

Kontaktuppgifter
Informationschef
Juha Hassila
tfn 09 4761 1324
gsm. 040 758 7846

Informatör
Eevi-Kaisa Hepojoki
tfn 09 4761 1356
gsm. 040 481 9122

Planerare
Marjatta Virtanen
tfn 09 4761 1351
gsm. 040 765 7788

e-post:
förnamn.efternamn@spek.fi