HemsidaSäkerhetskunskapBrandsäkerhetPå hyresstugan

Undvik eldsvådor på hyresstugan

 

När du hyr en stuga ska du ta reda på  

  • om det finns brandvarnare och
  • primärsläckningsutrustning i stugan
  • bruksanvisningarna för el- och
    gasapparaterna
  • bruksanvisningen för eldstaden
  • stugans exakta adressuppgifter
  • om det finns en räddningsplan.

När du kommer till stugan, gör först en säkerhetskontroll:

Kontrollera brandvarnarens funktion genom att trycka på testknappen. Brandvarnaren ka ha råkat i olag under vinterns kalla och fuktiga förhållanden. Åtminstone batteriet kan ha blivit tomt. Det är verksamhetsutövarens plikt att se till att brandvarnaren fungerar.

Försäkra dig om att det finns fungerande primärsläckningsutrustning i stugan och att alla kan använda den. Släckningsfilten och handbrandsläckaren är effektiva redskap för första släckning också i stugförhållanden.

Var på din vakt med gas- och elapparater. Försäkra dig om elapparaternas och ledningarnas säkerhet.

Var beredd på att rädda dig från en brand och se till att också dina gäster vet hur man agerar i en brandsituation. Tänk ut på förhand hur man ska lämna byggnaden och var man ska mötas, vem som ska ta hand om barnen och de äldre, vem som ska ringa till nödnumret och vem som ska sätta igång med första släckningen.


Bild: Ulriikka Lipasti

Kontaktuppgifter
Informationschef
Juha Hassila
tfn +358 40 758 7846

e-post:
förnamn.efternamn@spek.fi