Varnare ökar säkerheten i en husbil

I husbilar kan en brand vara snabb och våldsam. Därför måste faran upptäckas verkligt snabbt och det är klokt att hålla fordonets varnare kontinuerligt funktionsdugliga.

Flytgas som runnit in i husbilen eller -vagnen sjunker ner till golvnivån eftersom den är tyngre än luften och antänds mycket lätt. Gaslukten i ett fordon innebär omedelbar fara. Vid sidan om brand- och kolmonoxidvarnare ökas säkerheten av flytgasvarnare.

För att förebygga farliga situationer ta hand om följande:  • I en husvagn och -bil får man förvara högst 25 kg flytgas enligt författningarna. Då ska förvaringsutrymmet för flytgas kunna vädras direkt ut och vara gastätt mot de utrymmen i vilka någon övernattar.
  • Kontrollera att flytgasen inte rinner ut från ventiler, slangar, fogar eller själva apparaten.
  • Sköt om ventilationen och tillgången till ersättningsluft. Täpp inte till ventilationsöppningarna ens i vinterkylan, eftersom det alltid behövs tillräckligt med syre för att flytgas ska brinna fullständigt.
  • Som reseutrustning bör du skaffa dig minst brandvarnare, men gärna också kolmonoxid- och flytgasvarnare.
  • Skaffa en handbrandsläckare och släckningsfilt. Lär dig att använda släckaren och låt den inspekteras varje år. När man är i trafiken, måste släckaren alltid vara utrustad med en giltig stämpel.
  • Anlita ett auktoriserat serviceföretag för gasinstallationer och -service.
  • Låt endast proffs serva och kontrollera elapparater.
  • Inred enbart med brandsäkra material.


    Bild: Ulriikka Lipasti
Kontaktuppgifter
Informationschef
Juha Hassila
tfn +358 40 758 7846

e-post:
förnamn.efternamn@spek.fi