HemsidaSäkerhetskunskapBrandsäkerhetBrandsäkert i båten

Brandsäkert i båten

En brand är en allvarlig olycka redan i hamnen, men till sjöss kan den ha ödesdigra följder. Det som gör en båtbrand speciellt farlig är att det är mycket svårare att rädda offren, larma efter hjälp och få hjälpen fram till sjöss än på land. En skadad eller förstörd båt kan ersättas, men ett människoliv är oersättligt.
 
På din båt ska det finnas

  • en brandvarnare, om det finns hytter i båten 
  • en flytgasvarnare, om det finns flytgasapparater i båten, eftersom flytgas tänds mycket lätt 
  • en handbrandsläckare och en släckningsfilt 
  • information för alla passagerare om hur man ska agera vid en brand 
  • flytväst för alla passagerare – helst ska man ha dem på, för vid en olycka finns det inte tid att söka dem och klä på sig dem 
  • funktionsdugliga nödraketer

Brandvarnaren är enligt besiktningsföreskrifterna en obligatorisk utrustning om det finns hytter på båten. Brandvarnaren placeras i taket, på ett så centralt område som möjligt, på det högsta stället, eftersom röken alltid stiger uppåt. Installera både brand- och flytgasvarnaren enligt anvisningarna på förpackningen.

En handbrandsläckare är en obligatorisk utrustning på de flesta motor- och segelbåtar. Det är ett bra redskap till exempel i släckning av en bränslebrand. En annan bra primärsläckningsutrustning är släckningsfilten, som lämpar sig bra för bland annat spisbränder.

Bild: Ulriikka Lipasti

Kontaktuppgifter
Informationschef
Juha Hassila
tfn +358 40 758 7846

e-post:
förnamn.efternamn@spek.fi