Räddningsplan


Betydelsen av en bra gjord räddningsplan accentueras i alla olyckor och samhällets störningssituationer, såsom under längre el- eller vattenavbrott, eller till exempel när sophämtningen inte fungerar eller vattenledningsvattnet är förorenat.

En räddningsplan måste utarbetas för alla bostadshus som har minst tre bostäder. En räddningsplan måste utarbetas för varje byggnad med beaktande av dess särdrag. I bostadsaktiebolag ligger det på styrelsens ansvar att utarbeta en räddningsplan, hålla den uppdaterad och informera de boende om den.

Vad är en räddningsplan?

En räddningsplan är bostadsfastigheternas arbetsredskap för egen beredskap. Målet är en planerad säkerhet.

En räddningsplan innehåller en redogörelse för (Räddningslagen 379/2011: 15§)
  • de slutsatser som dragits av bedömningen av faror och risker
  • säkerhetsarrangemangen i byggnaden och de lokaler som används i verksamhet
  • direktiv till boende och andra personer för förebyggande av olyckor och agerande i farliga situationer
  • eventuella andra åtgärder i anslutning till objektets egen beredskap.

 

Kontaktuppgifter
Beredskapsdirektör
Karim Peltonen
09 4761 1329,
040 169 0996

Säkerhetsexpert
Jari Pouta
09 4761 1358, 040 733 0797

förnamn.efternamn@spek.fi