HemsidaSäkerhetskunskapBeredskapEgen beredskapUtbildning i egen beredskap

Utbildning i egen beredskap

SPEK producerar säkerhetsutbildning för bostadssammanslutningar. Syftet med utbildningen är att främja boendesäkerheten. Utbildningen är riktad speciellt till privathushåll och bostadssammanslutningar, t.ex. bostadsbolag. Syftet med utbildningen är att ge kunskaper och färdigheter att igenkänna och förebygga faror, handla rätt i farliga situationer samt ge hjälp och råd i boendesäkerhetsfrågor till dem som bor och arbetar i närmiljön.