HemsidaSäkerhetskunskapBeredskapEgen beredskap

Egen beredskap

Med egen beredskap avses förebyggande av farliga situationer och beredskap att skydda personer, egendom och miljö i alla slags farliga situationer. Med beredskap försöker man förebygga farliga situationer, beakta störningssituationer under normala förhållanden och förbereda åtgärder för exceptionella förhållanden.

Var och en kan förbereda sig på olika olyckor och faror i sitt eget hem. På förhand är det bra att fundera över till exempel följande:

  • Vilka slags farliga situationer kan man råka ut för i sitt eget hem?

  • Hur kan man förebygga farliga situationer?

  • Hur lämnar man huset till exempel vid brand?

  • Kan jag ge första hjälpen vid behov? 

Räddningsplan

En skriftlig räddningsplan krävs i bostadsfastigheter med minst tre bostäder. Räddningsplanen är en sammanfattning av bostadsbolagets säkerhetsarrangemang och innehåller instruktioner för olycksfall. Räddningsplanen görs upp just med tanke på de boendes säkerhet - inte för myndigheter. Bekanta dig med räddningsplanering här.  

 

Utbildning i egen beredskap

SPEK producerar säkerhetsutbildning för bostadssammanslutningar. Syftet med utbildningen är att främja boendesäkerheten. Utbildningen är riktad speciellt till privathushåll och bostadssammanslutningar, t.ex. bostadsbolag. Syftet med utbildningen är att ge kunskaper och färdigheter att igenkänna och förebygga faror, handla rätt i farliga situationer samt ge hjälp och råd i boendesäkerhetsfrågor till dem som bor och arbetar i närmiljön.