HemsidaSäkerhetskunskapBeredskap

Beredskap

När det gäller att förbereda sig på dagliga och även exceptionella farliga situationer är det naturligt att börja med ens egna kunskaper och färdigheter samt säkerhetsarrangemangen i boende- och arbetsmiljön.

Beredskapens syfte är att förebygga farliga situationer, beakta störningssituationer under normala förhållanden och förbereda åtgärder för exceptionella förhållanden.

I det moderna samhället spelar enskilda människor en allt viktigare roll i beredskapen och den tillhörande informationsförmedlingen.

Med sin verksamhet vill SPEK öka medvetenheten om beredskapens betydelse och främja medborgarnas färdigheter i egen beredskap. Utvecklandet av metoderna för egen beredskap och befolkningsskydd gör det till exempel lättare för befolkningen att söka skydd i bostäder och andra inomhusutrymmen vid behov.