HemsidaSäkerhetskunskapBefolkningsskydd

Befolkningsskydd


Med befolkningsskydd avses skyddande av människor och egendom samt räddningsverksamhet i undantagsförhållanden och beredskap för dem. Till befolkningsskydd hör bl.a.

  • planering och utbildning för undantagsförhållanden

  • byggandet av skyddsrum

  • beredskap för evakueringar, räddningsverksamhet och första hjälpen

  • underhåll av lednings-, kontroll- och larmsystem

Förutom räddningsmyndigheter ankommer befolkningsskyddsuppgifter också på flera andra myndigheter.

 

Skyddsrum

Skyddsrum byggs för att skydda människor från ras, explosionstryck, splitter, gaser, strålning och bränder. För nya byggnader på minst 1200 m² måste byggnadens ägare bygga ett skyddsrum.


I Finland finns skyddsrumsplatser för nästan 4 miljoner människor. Skyddsrum finns i bostadshus och allmänna byggnader. Allmänna skyddsrum, som myndigheterna ansvarar för, finns vanligtvis bara i större städer. På landsbygden och i småhusområden finns vanligtvis inte skyddsrum, varför de boende ansvarar själv för skyddsåtgärderna.

Skyddsrummet i ett höghus kan vara husets eget eller gemensamt för flera hus. Det är vanligtvis i källaren eller i den lägsta våningen. Under normala förhållanden används skyddsrummet vanligtvis som en hobbylokal, ett förråd eller för något annat ändamål. För varje hus utses en skyddsrumsskötare som måste lära sig att använda skyddsrummets anordningar och göra skyddsrummet i användbart skick. Fastighetsskötaren måste se till att skyddsrummets metalldelar inte rostar, tätningar hålls i skick, anordningar fungerar och utrustning inte försvinner.