Upphovsrättigheter


Användning av webbsidorna för Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland  

Följande villkor skall följas i användningen av webbsidorna för Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland . Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland har alla rättigheter till materialet på sidorna, om inte annat särskilt angetts. Det är tillåtet att använda innehållet i sidorna för Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland i privat bruk eller i ett företags eller en organisations interna bruk. Det är förbjudet att använda sidorna för kommersiella ändamål och vidaredistribuering.

Pressmeddelanden får användas i informationssyfte förutsatt att informationskällan anges på ett behörigt sätt.
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland garanterar inte att webbsidorna fungerar felfritt. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland har rätt att ändra webbsidornas utseende och innehåll samt förhindra användarna från att komma in på sidorna när som helst.

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ansvarar inte för riktigheten i webbsidornas uppgifter eller de direkta eller indirekta skador som användningen av webbsidorna eventuellt orsakar.

När en användare skickar material till Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland via e-post eller webbsidorna, bekräftar användaren att det skickade materialet inte är olagligt och att det inte innehåller virus.

Insamling av personuppgifter

På webbplatsen för Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland förutsätter användningen av vissa tjänster att man uppger sina personuppgifter. Sådana tjänster är beställning av publikationer, anmälning till utbildning och anmälning till e-postlistan. Användarens uppgifter lagras i kundregistret för Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Kundregistrets uppgifter används för skötsel och utveckling av kundkontakter samt kundmarknadsföring. Enligt personuppgiftslagen har den registrerade rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam samt för marknads- och opinionsundersökningar.