Nationella medlemmar

Nationella medlemmar

Finansbranschens Centralförbund
Finnsecurity
JHL – Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena
Lokalförsäkringsgruppens Centralförbund
Kvinnoorganisationernas Centralförbund  
Sotningsbranschens Centralförbund
Brandbefälet JHL 215
Stiftelsen för brandskyddets främjande
Sammutinhuoltoliikkeiden liitto
Sprinkleritekninen yhdistys
Finlands Kommunförbund
Finlands Flygräddningssällskap
Brandredskapsföretagens förening i Finland
Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistys
Finlands Brandmäns Förbund SPAL
Finlands Brandbefälsförbund
Finlands Räddningshundförbund rf
Finlands byggnadsingenjörsförening (RIL)
Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund
Försäkringsbranschens Tekniska Inspektörer
Befolkningsskyddstiftelsen
Yrityssuojeluyhdistys

Regionala medlemmar

Räddningsbranschens Förbund i Södra Savolax
Finlands svenska brand- och räddningsförbund
Helsingfors Räddningsförbund
Räddningsförbundet i Tavastland
Räddningsbranschens Förbund i Sydöstra Finland
Räddningsbranschens Förbund i Mellersta Finland
Räddningsförbundet i Lapplands Län
Räddningsbranschens Förbund i Västra Finland
Räddningsförbundet i Uleåborgs län
Räddningsbranschens Förbund i Österbotten
Räddningsbranschens Förbund i Norra Karelen
Räddningsbranschens Förbund i Norra Savolax
Nylands Räddningsförbund