Kommittén för kvinnoverksamhet 2009


Ordförande

Riitta Jäämaa
 

Viceordförande  

Heli Haverinen
 

Medlemmar

Södra Finlands distrikt, Tuula Marttinen

FSB, Anja Sandholm 
 
Mellersta Finlands distrikt, Päivi Potila

Västra Finlands distrikt, Marika Metsä-Tokila

Norra Finlands distrikt, Annukka Honkonen

inkallad expert, Pirkko Wahlfors

Föredragande/sekreterare

SPEK, Mia Kunnaskari