Informations- och upplysningskommittén


Ordförande

Chefredaktör Arto Henriksson, Loviisan Sanomat


Medlemmar

Överinspektör Maija Peltokangas, IM Räddningsavdelningen

Överlärare Salla Tikkanen, Räddningsinstitutet

Sjukskötare Susanna Vuorela, Maarian VPK

Överinspektör Merja Söderholm, Social- och hälsovårdsministeriet

Verksamhetsledare Sirpa Suomalainen, Räddningsbranschens Förbund  i Österotten

Räddningsdirektör Pia Vähäsalo, Älvdalarnas räddningsverk


Föredragande, sekreterare

Informationschef Juha Hassila, SPEK