Brandkårsutbildningskomittén


Ordförande

Brandmästare Arto Latvala
Mellersta Nylands räddningsverk


Medlemmar

Regional brandchef Veikko Alanko
Mellersta Österbottens och Jakobstads regionala räddningsverk

Utbildningschef Johanna Piiparinen
Räddningsbranschens Förbund i Västra Finland

Räddningsdirektör Jari Hyvärinen
Östra Tavastlands räddningsverk

Verksamhetsledare Isto Kujala
Finlands Avtalsbrandkårers Förbund

Brandchef Ari Vakkilainen
Tammerfors räddningsverk

Organisationschef Roger Roos
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Enhetschef Ismo Huttu
Räddningsinstitutet

Överinspektör Mirva Kahlos
Inrikesministeriet
 
Brandkårschef Markku Leinonen
Anjala FBK


Föredragande verkställande

Brandkårschef Petri Jaatinen / SPEK
petri.jaatinen@spek.fi


Sekreterare

Organisationschef Ilkka Horelli / SPEK
ilkka.horelli@spek.fi