HemsidaSPEKOrgan

SPEKs organ

  • SPEKs styrelse
  • SPEKs fullmäktige
  • Organisationskommittén
  • Brandkårsutbildningskommittén
  • Kommittén för brandkårernas ungdomsarbete
  • Kommittén för brandkårernas kvinnoverksamhet
  • Informations- och upplysningskommittén
  • Kommittén för heta arbeten
  • Befolkningsskyddskommittén