HemsidaSPEKKontaktuppgifterLedning

Ledning

Verkställande direktör

Marko Hasari


Ledningens sekreterare
Marjaana Nuolivirta
tfn 09 4761 1319

Direktör

Matti Orrainen
tfn 09 4761 1338 eller 040 5038 338

information och upplysning, säkerhetsplanering, 
företagssäkerhetsutbildning, specialgruppers boendesäkerhet

Assistent
Milja Löyttyniemi
tfn 09 4761 1380

Brandkårsdirektör

Petri Jaatinen
tfn (09) 4761 1321 eller 0400 535 441

Utbildningssekreterare
Johanna Kuittinen
tfn 09 4761 1326 eller 0400 197 558

brandkårsverksamhet, organisationsverksamhet, brandkårsutbildning

Beredskapsdirektör

Karim Peltonen
tfn 09 4761 1329

beredskap, befolkningsskydd

Tf. förvaltningsdirektör

Teija Mankkinen
p. 09 4761 1322, 040 161 7787
Teija Mankkinen
p. 09 4761 1322, 040 161 7787
Teija Mankkinen
p. 09 4761 1322, 040 161 7787
Teija Mankkinen
p. 09 4761 1322, 040 161 7787

eija Mankkinen
p. 09 4761 1322, 040 161 7787
Teija Mankkinen
tfn 09 4761 1322, 040 161 7787

ekonomiförvaltning, försäljning, interna funktioner 
 
Sekreterare
Tiina Suksi
tfn 09 4761 1318