HemsidaSPEKKontaktuppgifterLedning

Ledning

Verkställande direktör

Marko Hasari


Ledningens sekreterare
Marjaana Nuolivirta
tfn +358 40 549 6090

Direktör (ledig)

information och upplysning, säkerhetsplanering, 
företagssäkerhetsutbildning, specialgruppers boendesäkerhet

Assistent
Milja Löyttyniemi
tfn +358 40 809 1140

Brandkårsdirektör

Petri Jaatinen
tfn +358 400 535 441

Utbildningssekreterare
Johanna Kuittinen
tfn +358 400 197 558

brandkårsverksamhet, organisationsverksamhet, brandkårsutbildning

Beredskapsdirektör

Karim Peltonen
tfn +358 40 169 0996

beredskap, befolkningsskydd

Förvaltningsdirektör

Teija Mankkinen
p. 09 4761 1322, 040 161 7787
Teija Mankkinen
p. 09 4761 1322, 040 161 7787
Teija Mankkinen
p. 09 4761 1322, 040 161 7787
Teija Mankkinen
p. 09 4761 1322, 040 161 7787
eija Mankkinen
p. 09 4761 1322, 040 161 7787

Mire Schrowe
tfn +358 40 184 1561 

ekonomiförvaltning, försäljning, interna funktioner 
 
Sekreterare
Tiina Suksi
tfn +358 40 511 0307