HemsidaSPEKKontaktuppgifterBrandkårsutbildning

Brandkårsutbildning


Utbildningschef

Markku Savolainen
tfn 09 4761 1343 eller 0400 434 905
 
Utbildningsplanerare
Sanni Korpiaho (föräldraledighet 12/2016)

Brandmästare
Tommi Leppioja
tfn 09 4761 1349 eller 0400 632 213

Brandmästare
Mika Mäkelä
tfn 09 4761 1346 eller 040 566 5538

Utbildningssekreterare
Johanna Kuittinen
tfn 09 4761 1326 eller 0400 197 558