HemsidaSPEKInternationella aktiviteter

SPEK:s internationella aktiviteter

SPEK är aktivt verksam i de europeiska brandskyddsförbundens organisation CFPA-E och är sekreterare för CTIF:s nationella kommitté.

SPEK följer organisationsverksamheten i brand- och räddningsbranschen och inom beredskap och befolkningsskydd i olika länder och är aktivt med i det internationella samarbetet.

SPEK är medlem i den internationella brand- och räddningsorganisationens CTIF (Comité Technique International de Prevention et d´Extinction du Feu) nationella kommitté i Finland och tar hand om de finländska verksamheternas administration och ekonomi.

SPEK hör till CFPA-E (Confederation of Fire Protection Associations – Europe) och CFPA-I (Confederation of Fire Protection Associations International) som är samorganisationer för Europas och världens brandskyddsförbund.

SPEK är stiftande medlem i Samarbetsforumet för Europas frivilliga befolkningsskyddsorganisationer EVCPF (European Voluntary Civil Protection Forum). Forumet grundades 2011.

 

Kontaktuppgifter
Expert, internationella affärer
Taina Hanhikoski
tfn +358 40 590 8002 
förnamn.efternamn@spek.fi