HemsidaSPEKHistoria

100 år av samarbete inom räddningsbranschen

När folkmängden i vårt land växte och antalet städer ökade blev också stadsbränderna vanligare. Åbo är ett bra exempel på en stad som drabbats av flera bränder. I Åbo brand år 1827 förstördes över 2500 byggnader. Detta tände en gnista och landets första brandkår, Åbo Frivilliga Brandkår, grundades år 1838. Efter detta uppstod det allt flera FBK-föreningar på olika håll i vårt land.

Det 5:e allmänna brandkåristmötet i Uleåborg år 1906

För föreningsverksamheten inom brand, räddning och befolkningsskydd i Finland var 1906 det viktigaste året, eftersom det var den sommaren som man beslöt att grunda Allmänna Brandkårsförbundet på det 5:e allmänna brandkåristmötet i Uleåborg. Detta var början till den första nationella organisationen inom brandbranschen och året kan ses som födelseåret för räddningsbranschens organisationsverksamhet i vårt land. Inom befolkningsskyddet började centralorganisationsverksamheten år 1927. År 2006 var det tid för en gemensam fest, när brandkårssidan av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland fyllde 100 år. Befolkningsskyddsgrenens jubileumsår var 2007, då man firade den 80-åriga centralorganisationsverksamheten inom befolkningsskyddet.

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK – Mot en trygg och säker framtid

Räddningsbranschens centralorganisationsverksamhet fortsätts i dag av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK som bildades när det Allmänna Brandkårsförbundets efterföljare och Finlands Brandskyddsförening som anslutit sig till Brandkårsförbundet, det dåvarande Suomen Palontorjuntaliitto och ett annat centralt delområde – Finlands Befolkningsskyddsorganisation – förenades år 1993. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK vill effektivt vara med i säkerhetsarbetet för individen, samfundet och samhället också i framtiden.

SPEK har en betydande roll som utvecklare av räddningsbranschen i samarbete med de regionala räddningsförbunden och branschmyndigheterna. Detta effektiva samarbete kompletteras av andra sammanslutningar och frivilligorganisationer i branschen.