Förtjänsttecken


SPEKs förtjänsttecken tilldelas som erkänsla för ett speciellt förtjänstfullt arbete inom brand- och räddningsväsendet, befolkningsskyddet och räddningsverksamheten.En förtjänstmedalj

kan tilldelas för minst 10 års aktiv verksamhet eller för en enskild handling som visat prov på    
speciell tapperhet eller rådighet.Ett förtjänstkors

kan närmast tilldelas en person som hör till befälet eller till en ordinarie
brandkårs underbefäl för
en förtjänstfull regional eller annars mycket betydande verksamhet.
Ett specialförtjänstkors

kan beviljas för en långvarig, exceptionellt förtjänstfull och betydande nationell eller
internationell verksamhet.


Ett högre förtjänsttecken tilldelas i regel tidigast fem år efter tilldelningen av ett lägre tecken. 

          

Föreskrift om förtjänsttecken
files_Name
Framställan om förtjänsttecken (42,5 kB)