HemsidaSPEKÖsterbotten
SPEK -Österbottens regionenhet sörjer för allsidigt främjande av räddningsverksamheten på gamla Vasa läns område. Dess viktigaste samarbetspartners är Svenska Österbottens Räddningsförbund rf och Pohjanmaan Pelastusalan Liiitto ry.

Regionenhetens uppgift är att främja medborgarnas, samfundens och inrättningarnas beredskap att säkra människors egendom och miljöi normala förhållanden och undantagsförhållandenvid faror orsakade av olyckor.
 
SPEK-Österbottens regionenhet är ledande utbildare inom räddningsbranschen på gamla Vasa läns område. Dess erfarna utbildare svarar för utbildning av frivilliga brandkårister enligt systemet för grund- och kompletteringsutbildning.

Dessutom stöder de regionala Räddningsförbunden och SPEK-Österbottens regionenhet organisationsarbetet på sitt område. Dess uppgift för egen del  är att fostra framtidens räddningspersonal! Brandkårs- och beredskapsutbildningen görs i samarbete med det lokala räddningsväsendet.


 

SPEK-Österbottens regionenhet
SPEK -Österbottens regionenhet
Smedsbyvägen 14–16
65100 Vasa
tfn (06) 325 14 98
fax (06) 312 82 66
FO-nummer 0912934-5

Regiondirektör Sirpa Suomalainen
Utbildningsledare Tom Lindell
Byråsekreterare Karita Stenroos
Projektchef Merja Kaminen

E-post:

förnamn.efternamn@spek.fi