SPEK

HemsidaSPEK
Ta kontakt

Ta kontakt

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland

Läs mer ›
En expertorganisation för säkerhet

En expertorganisation för säkerhet

SPEK är räddnings- och säkerhetsbranschens allmännyttiga expert- och tjänsteorganisation. Vår speciella uppgift är att utveckla räddningsbranschen, beredskapen och befolkningsskyddet.

Läs mera om oss ›
En expertorganisation för säkerhet

SPEK är räddnings- och säkerhetsbranschens allmännyttiga expert- och tjänsteorganisation. Vår speciella uppgift är att utveckla räddningsbranschen, beredskapen och befolkningsskyddet.

Grundläggande värderingar för SPEK:s verksamhet är expertis, initiativ och aktivitet. Vi förverkligar dessa värderingar genom att producera och förmedla information, genom att utveckla nya handlingssätt och -mönster samt genom att sammanföra olika intressegrupper. Vår ecpertis baserar sig på produktion och utnyttjande av vetenskaplig information och på internationella nätverk.