Pressmeddelanden
 • Rekordmånga 7-9-skolor deltar igen i NouHätä!-kampanjen

  2017-04-04

  I NouHätä!-räddningsfärdighetskampanjen deltar i år 507 7-9-skolor vilket är än en gång ett nytt rekord. Räddningsfärdighetskampanjen har slagit deltagarrekord det ena året efter det andra. Kampanjen har som mål att alla åttondeklassare får i grundskolans läroplan avsedd säkerhetsundervisning i hur man förebygger olyckor och agerar i farliga situationer före år 2020. I de regionala tävlingarna på onsdagen 5.4 avgörs NouHätä!-finalisterna för år 2017.

 • Människor är osäkra om hur man ska skydda sig inomhus

  2017-03-28

  Medborgarna är osäkra om hur man ska agera vid farliga situationer som orsakas av giftiga gaser. En sådan tolkning kan göras på basis av den boendeenkät som Räddningsbranschens Centralorganisation låtit göra om en våldsamma brand i en pigmentfabrik i Björneborg i januari och de giftiga rökgaserna som spreds i miljön från branden. Myndigheterna utfärdade ett varningsmeddelande om situationen för områdena Boda och Ämtö, där människorna borde ha skyddat sig inomhus, stoppat ventilationen och stängt dörrarna, fönstren och ventilationsöppningarna.

 • Brandkårernas verksamhet upphörde av personalbrist

  2017-01-30

  Brandkårer som efter år 2000 har upphört med sin verksamhet hade för få medverkande personer. De förmådde inte rekrytera tillräckligt med sådana personer som skulle vara redo att förbinda sig till den professionaliserade FBK-verksamheten. Det har speciellt varit brist på unga medlemmar, och ett centralt problem på glesbygden har varit bortflyttningen av unga. Uppgifterna framgår av en undersökning som Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland och Canterbury universitet har gjort.

Kontaktuppgifter
Informationschef
Juha Hassila
tfn (09) 4761 1324
gsm. 040 758 7846


e-post:
förnamn.efternamn@spek.fi