Pressmeddelanden
 • Funktionsförmågan avgör om man kan rädda sig från en brand

  2017-10-19

  Boendets brandsäkerhet är inte bara ett problem i glesbygden. I år har det inträffat tre branddödsfall i Helsingfors i vilka offret har varit funktionshindrad, i två av dessa fall över 70 år gammal. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland vill fästa uppmärksamhet vid säkerhetsansvaren, när äldre personer och specialgrupper bor kvar i sina hem. Under de tre första kvartalen har 30 människor omkommit i bränder.

 • Årets brandman är en mångsidig utvecklare

  2017-10-12

  Årets Brandman 2017 är räddningschef Ilpo Tolonen från Kymmenedalens räddningsverk i Kotka. Det har varit hans livsverk att utveckla räddningsväsendet mångsidigt i redan 30 år. Tolonen har meriterat sig speciellt som utvecklare av vattenräddning, skydd mot farliga ämnen samt oljeskydd.

 • Förbud betonas i hanteringen av de minnessjukas säkerhet

  2017-09-21

  Man förbereder sig dåligt på minskande funktionsförmåga och eventuella farosituationer som en minnessjukdom medför. Som riskhanteringsmetod betonas begränsningar och förbud, som begränsandet av matlagning och utomhusvistelse eller körförbud. Tillåtande tekniska och digitala hjälpmedel, som möjliggör aktivitet, är fortfarande sällsynta. Detta framgår av en publikation om äldres och minnessjukas säkerhet i vardagen som utarbetats av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK).

Kontaktuppgifter
Informationschef
Juha Hassila
tfn (09) 4761 1324
gsm. 040 758 7846


e-post:
förnamn.efternamn@spek.fi