Pressmeddelanden
 • I dag firas den Nordiska brandvarnardagen

  2016-12-01

  1.12 firas den årliga Nordiska brandvarnardagen både i Finland och i de övriga nordiska länderna. Dagens tema är säkerställandet av brandvarnarnas funktion genom att byta batterierna i dem. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland påminner om att de batteridrivna brandvarnarnas funktion är på den boendes ansvar. Däremot är det fastighetens ägare som ansvarar för nätanslutna brandvarnare. Den Nordiska brandvarnardagen avslutar den pågående Brandsäkerhetsveckan.

 • Största delen av bränderna beror på människans egen verksamhet

  2016-11-23

  Största delen av bränderna beror på människans egen verksamhet. Till exempel orsaken till spisbränder är mycket sällan själva spisen. Om man fick ett slut på spisbränder skulle hemmens bränder minska med nästan en tredjedel. Brandsäkerhetsveckans tema och mål är ”Du mister ingenting”. Dess genomförande kan alla främja genom att utföra Egen brandövning.

 • Knappt hälften av hushållen har beredskap för störningssituationer

  2016-11-16

  ​Mindre än hälften av hushållen har planerat hur de ska agera under störningssituationer. Stadsbor har ett mindre reservförråd, och vid en störningssituation behöver de gå och handla, medan största delen av landsortsbor skulle stanna hemma. Hälften av finländarna har erfarenheter av någon störningssituation, oftast strömavbrott, storm eller brand. Detta framgår av en undersökning om hushållens beredskap för störningssituationer som utförts av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Kontaktuppgifter
Informationschef
Juha Hassila
tfn (09) 4761 1324
gsm. 040 758 7846


e-post:
förnamn.efternamn@spek.fi