Pressmeddelanden
 • Förbud betonas i hanteringen av de minnessjukas säkerhet

  2017-09-21

  Man förbereder sig dåligt på minskande funktionsförmåga och eventuella farosituationer som en minnessjukdom medför. Som riskhanteringsmetod betonas begränsningar och förbud, som begränsandet av matlagning och utomhusvistelse eller körförbud. Tillåtande tekniska och digitala hjälpmedel, som möjliggör aktivitet, är fortfarande sällsynta. Detta framgår av en publikation om äldres och minnessjukas säkerhet i vardagen som utarbetats av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK).

 • Tydliga anvisningar för skolelevens trygga eftermiddag

  2017-09-05 teini keittiössä copy.jpg

  I många hem funderar man under förhösten på små skolbarns säkerhet under eftermiddagarna hemma efter skoldagen. Vilka elapparater får ett skolbarn använda hemma utan sina föräldrar efter skoldagen? Hur kommer man ut vid brand? Ilpo Leino, säkerhetschef för Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, rekommenderar att föräldrarna ger skolbarnen tydliga regler för eftermiddagarna.

 • Rekordfå branddödsfall under första hälften av året

  2017-07-04

  Det inträffade rekordfå branddödsfall under årets första hälft. I bränder omkom 23 personer före slutet av juni, när medelvärdet för de fem föregående åren var 41 branddödsfall. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland har som mål att inga människoliv förloras i bränder. Branddödsfall kan förebyggas med fungerande brandvarnare, förebyggande av bränder, primärsläckning och övning av utrymning.

Kontaktuppgifter
Informationschef
Juha Hassila
tfn (09) 4761 1324
gsm. 040 758 7846


e-post:
förnamn.efternamn@spek.fi