Pressmeddelanden tidigare
 • Tillsammans gör vi ditt hem säkrare

  2016-07-11

  Södra Österbottens räddningsverk och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland deltar i Bostadsmässan i Seinäjoki. I ett rum som byggts i ett långtradarsläp kan man öva riskkartläggning av hemmet för det verkliga livet. Räddningsverkets experter finns dagligen på avdelningen för att dela ut säkerhetsinformation och svara på säkerhetsfrågor som sysselsätter besökare.

 • Avtalsbrandkårsverksamheten får inte bli enbart ett arbete

  2016-07-06

  Avtalsbrandkårsverksamheten som baserar sig på frivillighet får inte bli enbart ett arbete, eftersom framhävningen av larmverksamheten belastar många brandkårer. Speciellt i glest bebyggda områden är situationen oroande. Brandkårsarbetet har traditionellt baserat sig på frivillighet, och enligt Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland måste den frivilliga medborgarverksamheten också i fortsättningen bevaras som brandkårsarbetets grund, eftersom den säkerställer kontinuiteten i larmverksamheten också i framtiden.

 • Antalet branddöda fortsatte att sjunka

  2016-07-04

  Före slutet av juni dog 34 personer i bränder. Detta är cirka 30 procent mindre än i juni förra året. Säkerhetsexpert i Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland tror att den avsevärda minskningen beror på självslocknande cigarretter och det målmedvetna upplysningsarbete som aktörer inom räddningsbranschen utfört.

 • Solpaneler medför säkerhetsrisker

  2016-06-28

  Installeringen och användningen av solpaneler medför säkerhetsrisker. En av de största riskerna är gör-det-själv-installationer. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland påminner om att alla elarbeten som har att göra med elnätet skall göras av ett proffs. Därtill måste man se till att det finns säkra förbindelsevägar och utrymningsvägar, om det finns en stor solpanel på taket. I juni startade den internationella brand- och räddningsorganisationen CTIF planeringen av säkerhetsföreskrifter för solpaneler.

 • Finländarna har en stark vilja att hjälpa

  2016-06-21

  Upp till 95 % av finländarna är redo att hjälpa sina grannar och närstående till exempel under ett längre strömavbrott. Över 90 % skulle vara beredda att hjälpa och delta i frivilliguppgifter i en långvarig störningssituation. Detta framgår av en undersökning som utförts av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. I enkäten undersökte man hushållens beredskap för störningssituationer i Finland.

Föregående 1 2 3 ... 41 42 43Nästa
Kontaktuppgifter
Informationschef
Juha Hassila
tfn (09) 4761 1324
gsm. 040 758 7846

e-post:
förnamn.efternamn@spek.fi