Brandsäkerhetsveckan


Logo- och bildmaterial och meddelanden om Brandsäkerhetsveckan finns här:
www.spek.fi/paloturvallisuusviikko
Kontaktuppgifter
Informationschef
Juha Hassila
tfn (09) 4761 1324
gsm. 040 758 7846